Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1392Nr 83/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów w zakresie „Doradztwo zawodowe”18.04.2021 - 02:19
1514Nr 83/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie i wynajem obiektów sportowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.04.2021 - 12:13
1325Nr 83/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości i nowoczesnego zarządzania firmą14.04.2021 - 22:42
1403Nr 83/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2016-2020 18.04.2021 - 17:12
1217Nr 83/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rytmika i taniec”17.04.2021 - 08:12
1442Nr 83/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego16.04.2021 - 16:36
1066Nr 83/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-202017.04.2021 - 22:41
702Nr 83/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)17.04.2021 - 04:02
772Nr 83/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja inkluzyjna” 15.04.2021 - 12:56
477Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu17.04.2021 - 19:49
462Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020 17.04.2021 - 07:32
194Nr 83/2020 z dnia 1 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021 15.04.2021 - 21:14
224Nr 83/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-202418.04.2021 - 18:44
206Nr 83/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-202417.04.2021 - 14:53
2226Nr 830 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie-Kortowie”16.04.2021 - 18:22
1619Nr 830 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Kiejdanach, Litwa18.04.2021 - 12:14
2236Nr 831 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia do Klastra Instytut Kliniczno-Badawczy18.04.2021 - 02:08
1605Nr 831 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Kłajpedzie, Litwa15.04.2021 - 11:46
2233Nr 832 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem im. Mendla w Brnie 14.04.2021 - 18:21
1628Nr 832 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku we Lwowie, Ukraina18.04.2021 - 06:45
2776Nr 833 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym18.04.2021 - 04:12
1606Nr 833 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Niemenczynie, Litwa19.04.2021 - 01:02
2928Nr 834 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nawiązania współpracy z Uniwersytetem w Maastricht17.04.2021 - 08:34
1648Nr 834 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Solecznikach, Litwa18.04.2021 - 15:40
1579Nr 835 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Akademią Trzeciego Wieku w Wilnie, Litwa18.04.2021 - 12:14
1619Nr 836 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Zdołbunowie, Ukraina16.04.2021 - 16:40
2180Nr 837 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-201917.04.2021 - 20:47
2099Nr 838 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2016 rok18.04.2021 - 15:43
2043Nr 839 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2016 rok18.04.2021 - 16:41
1563Nr 84 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-202018.04.2021 - 05:24

Łącznie 28946475 odwiedzin dla wszystkich podstron.