Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2874Nr 55/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Interdyscyplinarnych „Probalticum”26.01.2021 - 11:57
4723Nr 54/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia formularza wyjazdowego obowiązującego przy wyjazdach służbowych za granicę w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.01.2021 - 11:57
15597Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie26.01.2021 - 11:57
1957Nr 52/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo ochrony środowiska”26.01.2021 - 11:57
5446Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych26.01.2021 - 11:57
2935Nr 50/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2013/201426.01.2021 - 11:58
14691Nr 49/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/201426.01.2021 - 11:58
2388Nr 48/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.01.2021 - 11:58
2319Nr 47/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury” 26.01.2021 - 11:58
2023Nr 46/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie chemii w gimnazjum” 26.01.2021 - 11:58
2372Nr 45/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji umów o pracę i cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia w Uniwersytecie, w tym w ramach pro26.01.2021 - 11:58
2715Nr 44/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych26.01.2021 - 11:58
2001Nr 43/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji26.01.2021 - 11:58
2101Nr 42/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”26.01.2021 - 11:58
3010Nr 41/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych26.01.2021 - 11:58
2589Nr 40/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Semestralna karta osiągnięć studenta” 26.01.2021 - 11:58
2667Nr 39/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji umów zawartych w ramach projektów europejskich26.01.2021 - 11:58
2095Nr 38/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie Regulaminu dodatkowych praktyk dla studentek i studentów studiów I stopnia kierunku zamawianego ochrona środowiska26.01.2021 - 11:58
3043Nr 37/2013 z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2013 roku26.01.2021 - 11:58
3426Nr 36/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.01.2021 - 11:58
5083Nr 35/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.01.2021 - 11:58
1950Nr 34/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”26.01.2021 - 11:58
2114Nr 33/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku zagrożenia na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 11:58
2058Nr 32/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska 26.01.2021 - 11:58
1971Nr 31/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska26.01.2021 - 11:58
2858Nr 30/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich”26.01.2021 - 11:58
4584Nr 29/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 11:58
2570Nr 28/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 11:58
2003Nr 27/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie kryzysowe”26.01.2021 - 11:58
2682Nr 26/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Polskie i europejskie prawo podatkowe oraz skarbowość” 26.01.2021 - 11:58

Łącznie 28191937 odwiedzin dla wszystkich podstron.