Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1241Nr 5 z dnia 3 września 1999 roku w sprawie pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu04.08.2020 - 09:03
3110Nr 168 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie sali dydaktyczno-laboratoryjnej Wydziału Bioinżynierii Zwierząt imienia Profesora Wacława Minakowskiego04.08.2020 - 09:04
2533Protokół Nr 20 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku04.08.2020 - 09:04
1276Nr 136 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Wawrzyczka04.08.2020 - 09:04
1315Nr 80 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 09:05
915Nr 100/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/201904.08.2020 - 09:05
2081Zarządzenie Nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany nazwy Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie04.08.2020 - 09:05
3635Zarządzenie Nr 31/2009 Rektora z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie procedury przyznania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy.04.08.2020 - 09:06
1870Nr 173 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia kierunku towaroznawstwo04.08.2020 - 09:06
2426Nr 533 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 09:07
2207Rada Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 09:07
3805Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Nauk Technicznych 2016/201704.08.2020 - 09:07
2688Nr 91 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku04.08.2020 - 09:07
2710Nr 96 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych04.08.2020 - 09:08
3267Nr 185 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obr. ew. nr 160, 118, 125, 113 m. Olsztyn04.08.2020 - 09:08
428Nr 474 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim04.08.2020 - 09:08
1623Nr 9 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacynych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt04.08.2020 - 09:08
3736R E G U L A M I N Centrum Badań Europy Wschodniej04.08.2020 - 09:09
1534Nr 195 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-202004.08.2020 - 09:09
22227Nr 785 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.08.2020 - 09:10
960Nr 290 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie04.08.2020 - 09:10
2372Nr 357 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 18 z dnia 21 września 2012 roku 04.08.2020 - 09:10
2453Protokół nr 5 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2009 r.04.08.2020 - 09:10
20100Nr 734 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2016 roku04.08.2020 - 09:11
2329Nr 765 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych04.08.2020 - 09:11
1327Nr 863 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201604.08.2020 - 09:12
17084Struktura Wydziału Nauk o Środowisku04.08.2020 - 09:13
1346Nr 84 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Sikorskiego04.08.2020 - 09:13
1673Nr 632 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Instytutem Krzemienieckim w Krzemieńcu, Ukraina04.08.2020 - 09:14
11001Biuro Karier04.08.2020 - 09:14

Łącznie 26447945 odwiedzin dla wszystkich podstron.