Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
567Nr 163/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny23.10.2020 - 13:42
228Nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt (ze zmianami)23.10.2020 - 13:43
3251OFERTA PRACY - Wydział Nauk Technicznych23.10.2020 - 13:43
1313Nr 14 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie23.10.2020 - 13:44
131Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki23.10.2020 - 13:44
4609Nr 68/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/201723.10.2020 - 13:44
1529Nr 65 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.10.2020 - 13:44
261Nr 16/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.05.00-00-A046/19, pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS23.10.2020 - 13:44
2505Nr 778 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa hangaru Przystani Kortowskiej przy ul. Heweliusza 28 na potrzeby Sekcji Żeglarskiej Klubu Sportowego AZS UWM”23.10.2020 - 13:45
2969Nr 349 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Ewy MAYZNER-ZAWADZKIEJ23.10.2020 - 13:45
3302Nr 17 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych23.10.2020 - 13:45
1490Nr 163 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2005 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury"23.10.2020 - 13:45
2217Nr 495 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2013 rok23.10.2020 - 13:45
1349Nr 16/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie jakością w administracji”23.10.2020 - 13:45
1743Nr 134 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.10.2020 - 13:45
325Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 23.10.2020 - 13:45
374Nr 17/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziało23.10.2020 - 13:46
1236Nr 70 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Białoruską Państwową Akademią Rolniczą w Gorkach23.10.2020 - 13:47
1075Nr 106/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku zranienia pracownika ostrym narzędziem i kontaktem z krwią lub inny23.10.2020 - 13:47
628Nr 85/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Animacja kultury”23.10.2020 - 13:47
771Nr 639 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku kryminologia dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim23.10.2020 - 13:47
2785Nr 63/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych23.10.2020 - 13:47
367Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 201923.10.2020 - 13:47
2395UCHWAŁA Nr 966 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Jarosława ĆWIKŁY na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego23.10.2020 - 13:48
2874Nr 224 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych23.10.2020 - 13:48
3715Nr 336 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łężanach23.10.2020 - 13:49
1346Nr 40/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich23.10.2020 - 13:50
1341Nr 123 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-202023.10.2020 - 13:50
1691Nr 89 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki23.10.2020 - 13:51
2245Nr 760 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup ciągnika gąsienicowego z agregatem uprawowym na potrzeby Stacji Badawczo-Doświadczalnej w Łężanach”23.10.2020 - 13:51

Łącznie 27306719 odwiedzin dla wszystkich podstron.