Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
467Nr 32/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 rea22.08.2019 - 21:04
465Nr 44/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS22.08.2019 - 06:51
461Nr 30/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 202021.08.2019 - 19:54
461Nr 354 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”22.08.2019 - 22:06
460Nr 277 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej22.08.2019 - 12:15
460Nr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu W22.08.2019 - 23:08
460Nr 56/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.08.2019 - 10:36
457Nr 49/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw dyscyplin naukowych23.08.2019 - 00:01
456Skład osobowy Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu22.08.2019 - 05:52
456Nr 332 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej23.08.2019 - 14:43
456Nr 81/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badaw23.08.2019 - 09:13
455Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni koordynatora ds. budowlanych23.08.2019 - 00:41
454Nr 353 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „KortovskyHUB – ośrodek aktywności biznesowej”...21.08.2019 - 01:25
454Nr 81/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji... 23.08.2019 - 11:38
453TECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM 23.08.2019 - 05:25
453Nr 303 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej23.08.2019 - 07:45
453Nr 351 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 308 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/201923.08.2019 - 09:52
452Nr 29/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 23.08.2019 - 07:48
450Nr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisj w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie22.08.2019 - 12:52
450Regulamin Szkoły Doktorskiej22.08.2019 - 20:53
449Nr 397 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie programu studiów wyższych22.08.2019 - 07:09
446Nr 346 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej23.08.2019 - 01:01
446UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU TECHNOLOGA23.08.2019 - 14:23
445UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE ZABEPIECZENIA LOGISTYCZNEGO NA STANOWISKU: OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKI20.08.2019 - 19:17
445Nr 36/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku ak. 2018/201922.08.2019 - 23:36
443Nr 63/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 23.08.2019 - 13:29
442Nr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości” 23.08.2019 - 11:55
441Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii22.08.2019 - 18:28
441Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii i Biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.08.2019 - 00:55
441Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Medycyny Laboratoryjnej23.08.2019 - 03:37

Łącznie 22542873 odwiedzin dla wszystkich podstron.