Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
379Nr 331 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej16.06.2019 - 13:34
378Nr 351 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 308 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/201916.06.2019 - 11:34
378Nr 354 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”16.06.2019 - 21:12
378UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ16.06.2019 - 21:33
377Nr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości” 15.06.2019 - 21:12
377Nr 49/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw dyscyplin naukowych11.06.2019 - 22:30
373Nr 56/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.06.2019 - 17:36
372Nabór na stanowisko stypendysto-doktoranta w Katedrze Patofizjologii15.06.2019 - 21:50
371Nr 42/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa16.06.2019 - 08:42
371Nr 391 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych16.06.2019 - 14:19
370Nr 63/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 15.06.2019 - 05:22
368Nr 81/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji... 16.06.2019 - 09:02
367Nr 36/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku ak. 2018/201912.06.2019 - 16:56
367Nr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 14.06.2019 - 20:13
366UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI, KATEDRA PATOFIZJOLOGII ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO 15.06.2019 - 21:51
363Nr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej13.06.2019 - 19:13
363Nr 396 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie kosztów pośrednich16.06.2019 - 13:35
362UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCH16.06.2019 - 00:00
361Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii16.06.2019 - 21:11
361Nr 302 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej16.06.2019 - 11:23
361Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii i Biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.06.2019 - 07:32
361CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCHUNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa (1/4 etatu) w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych 16.06.2019 - 16:59
359Nr 42/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.06.2019 - 11:56
359Nr 355 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 111 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacji zabytkowego Parku w Kortowie” 16.06.2019 - 13:57
359UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU TECHNOLOGA16.06.2019 - 00:03
358Nr 299 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej16.06.2019 - 13:34
357Nr 35/2018 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich...16.06.2019 - 21:38
357Nr 92/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.06.2019 - 00:06
356Nr 64/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych12.06.2019 - 13:28
355Nr 353 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „KortovskyHUB – ośrodek aktywności biznesowej”...16.06.2019 - 11:34

Łącznie 21826626 odwiedzin dla wszystkich podstron.