Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1516Nr 145 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych U28.11.2020 - 22:17
2434Nr 145 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Dariusza MIKULSKIEGO29.11.2020 - 09:56
3117Nr 145 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych30.11.2020 - 10:15
85Nr 144/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” nr WND-POWER.03.02.00-00-0I034/16 w29.11.2020 - 03:23
619Nr 144/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny matematyka na okres do 31 grudnia 2021 r.28.11.2020 - 21:26
1746Nr 144 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem "Inkubatora Przedsiębiorczości"30.11.2020 - 17:11
1405Nr 144 z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o nazwie Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie30.11.2020 - 12:03
2825Nr 144 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 55 m. Olsztyn30.11.2020 - 10:08
1553Nr 144 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/201828.11.2020 - 22:17
2381Nr 144 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Małgorzaty JANKUN-WOŹNICKIEJ28.11.2020 - 08:46
3047Nr 144 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa27.11.2020 - 09:40
188Nr 143/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przekazania obowiązków Kanclerza28.11.2020 - 13:49
498Nr 143/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach na okres do 31 grudnia 2021 r. 28.11.2020 - 23:18
1306Nr 143 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt 29.11.2020 - 18:54
3244Nr 143 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do majątku Uniwersytetu gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym 55 m. Olsztyn 30.11.2020 - 22:43
1604Nr 143 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/201830.11.2020 - 17:53
2612Nr 143 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja30.11.2020 - 20:50
3432Nr 143 z dnia 15 grudnia 2006 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat28.11.2020 - 22:55
1370Nr 143 z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmiany organizacyjne30.11.2020 - 21:46
191Nr 142/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Kanclerza30.11.2020 - 19:04
781Nr 142/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r. 30.11.2020 - 15:25
1357Nr 142 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii30.11.2020 - 13:45
2831Nr 142 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup udziałów w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej30.11.2020 - 01:49
1519Nr 142 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 628 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 ...30.11.2020 - 12:14
2406Nr 142 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Aleksandrasa Stulginskisa, Litwa29.11.2020 - 12:40
3266Nr 142 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok30.11.2020 - 16:30
1333Nr 142 z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmiany organizacyjne30.11.2020 - 12:20
178Nr 141/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wyznaczenie Pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 02:38
986Nr 141/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny literaturoznawsto na okres do 31 grudnia 2021 r. 30.11.2020 - 15:27
2517Nr 141/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.11.2020 - 18:53

Łącznie 27705672 odwiedzin dla wszystkich podstron.