Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1086Nr 92/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-2020 22.10.2020 - 02:22
6686Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:26
1375Nr 92/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2017/201822.10.2020 - 12:12
1014Nr 92/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim22.10.2020 - 01:22
1517Nr 92/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 01:18
594Nr 92/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Kliniki Pulmonologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:16
321Nr 92/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt22.10.2020 - 16:15
787Nr 92/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrycie kosztów z tym związanych22.10.2020 - 01:14
89Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202422.10.2020 - 03:00
111Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202422.10.2020 - 13:30
1618Nr 920 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201622.10.2020 - 00:01
1605Nr 921 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”22.10.2020 - 00:01
1921Nr 922 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie 22.10.2020 - 00:01
1833Nr 923 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie osobowej22.10.2020 - 16:14
2010Nr 924 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:01
2661Nr 925 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/201822.10.2020 - 11:19
2028Nr 926 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/201822.10.2020 - 02:45
2039Nr 927 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 628 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów....22.10.2020 - 12:02
1489Nr 928 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodową Akademią Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraina22.10.2020 - 00:01
1400Nr 929 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Beijing Technology and Business University, Chińska Republika Ludowa22.10.2020 - 00:01
1423Nr 93 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 13/1, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 1 oraz udziałem w gruncie i budynku 22.10.2020 - 14:29
964Nr 93 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2001/200222.10.2020 - 01:08
3170Nr 93 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci GUNI (Global University Network for Innovation)22.10.2020 - 01:00
2389Nr 93 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie22.10.2020 - 15:10
3364Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 622.10.2020 - 15:27
2103Nr 93/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych22.10.2020 - 01:53
1892Nr 93/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii22.10.2020 - 01:44
1425Nr 93/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Naukowego Eko-Nutri-Bio w Olsztynie22.10.2020 - 01:40
1268Nr 93/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomiczne skutki planowania miejscowego”22.10.2020 - 01:34
2887Nr 93/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2015/201622.10.2020 - 01:29

Łącznie 27295128 odwiedzin dla wszystkich podstron.