Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
230Nr 82/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego na kadencję 2020-202418.04.2021 - 18:29
184Nr 82/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego na kadencję 2020-202415.04.2021 - 00:44
2566Nr 820 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny GARBULI na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego17.04.2021 - 17:00
1733Nr 820 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Financial Academy Joint Stock Company, Kazachstan10.04.2021 - 18:36
2659Nr 821 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Michała TENDERENDY na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego18.04.2021 - 02:14
1619Nr 821 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Uniwersytetem Pedagogicznym im. M.P. Dragomanowa w Kijowie, Ukraina16.04.2021 - 18:00
2646Nr 822 z dnia 16 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr 638 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku13.04.2021 - 10:36
1541Nr 822 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Universidad de la Salle, Kolumbia16.04.2021 - 11:42
2614Nr 823 z dnia 16 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr 639 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku17.04.2021 - 10:56
1617Nr 823 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii 18.04.2021 - 08:32
4409Nr 824 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat18.04.2021 - 01:38
1666Nr 824 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Vechcie, Niemcy19.04.2021 - 00:21
3525Nr 825 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 16:07
1621Nr 825 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Brześciu, Białoruś19.04.2021 - 00:27
2570Nr 826 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych16.04.2021 - 18:51
1632Nr 826 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Uścisk dłoni” w Brześciu, Białoruś14.04.2021 - 23:50
2748Nr 827 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Biologii17.04.2021 - 05:45
1536Nr 827 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Dyneburgu, Łotwa18.04.2021 - 05:24
2387Nr 828 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii17.04.2021 - 05:30
1586Nr 828 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Grodnie, Białoruś10.04.2021 - 18:39
3110Nr 829 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 695 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach RPO WiM 2007-201318.04.2021 - 05:59
1536Nr 829 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wie17.04.2021 - 20:30
3442Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 13:22
1564Nr 83 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego18.04.2021 - 12:33
1461Nr 83 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.04.2021 - 18:21
5172Nr 83 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 21:28
3705Nr 83 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Adama LECKO17.04.2021 - 21:29
1413Nr 83 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Towarnickiego19.04.2021 - 00:44
2023Nr 83/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Diagnostyka w ochronie roślin”17.04.2021 - 17:00
3004Nr 83/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.04.2021 - 08:32

Łącznie 28946433 odwiedzin dla wszystkich podstron.