Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1254Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie22.10.2020 - 00:40
2337Nr 767 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 00:40
2560Nr 766 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 22.10.2020 - 00:40
2409Nr 765 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych22.10.2020 - 00:40
2882Nr 764 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Reszel22.10.2020 - 00:41
2985Nr 763 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 65 m. Olsztyn22.10.2020 - 00:41
2380Nr 762 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Akademia animacji komputerowej i efektów specjalnych”22.10.2020 - 00:41
2593Nr 761 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie instalacji dygestorium oraz pieca muflowego w laboratorium Katedry Pszczelnictwa przy ul. Słonecznej 48”22.10.2020 - 00:41
2243Nr 760 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup ciągnika gąsienicowego z agregatem uprawowym na potrzeby Stacji Badawczo-Doświadczalnej w Łężanach”22.10.2020 - 00:41
2466Nr 759 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz renowacja stolarki okiennej i łazienki w pałacu w Łężanach”22.10.2020 - 00:41
2545Nr 758 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i remont budynku przychodni Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej UWM ....22.10.2020 - 00:41
2619Nr 757 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu remontów na rok 2011 w zakresie wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Remont budynku nr 5 Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią...22.10.2020 - 00:41
2470Nr 756 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 584 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 201122.10.2020 - 00:41
2207Nr 754 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku filologia22.10.2020 - 00:41
7289Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim22.10.2020 - 00:41
2478Nr 752 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2010/201122.10.2020 - 00:41
2390Nr 751 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Włodzimierzowi TYBURSKIEMU22.10.2020 - 00:41
2315Nr 750 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Stefanowi PRUSZYŃSKIEMU22.10.2020 - 00:41
3856Nr 749 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”22.10.2020 - 00:41
2364Nr 748 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Prof. Udo ARNOLDOWI22.10.2020 - 00:41
2410Nr 747 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony mgr Barbary FIJAŁKOWSKIEJ22.10.2020 - 00:41
3373Nr 746 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska lektora i zatrudnieniu na tym stanowisku na czas określony mgr Magdaleny CIERACH22.10.2020 - 00:41
2904Nr 745 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w Studium Języków Obcych na czas nieokreślony mgr Beaty HEPFNER-FRYGIER22.10.2020 - 00:41
3053Nr 744 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Andrzeja KUKWY22.10.2020 - 00:41
2954Nr 743 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Anatola DOWŻENKO22.10.2020 - 00:41
2433Nr 742 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Stanisława ANCYPAROWICZA22.10.2020 - 00:41
2532Nr 741 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Kazimierza GRĄŻAWSKIEGO22.10.2020 - 00:41
2612Nr 740 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Jarosława ĆWIKŁY22.10.2020 - 00:41
2652Nr 739 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Bogumiła RYCHCIKA22.10.2020 - 00:41
2369Nr 738 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Agnieszki PSZCZÓŁKOWSKIEJ22.10.2020 - 00:41

Łącznie 27283082 odwiedzin dla wszystkich podstron.