Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3019Nr 125 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Humanistycznym Uniwersytetem Krymskim, Ukraina04.08.2020 - 13:15
3019Nr 50 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Romualdowi Zalewskiemu03.08.2020 - 11:01
3020Nr 651 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 584 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 201102.08.2020 - 05:23
3021Nr 68 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”04.08.2020 - 14:33
3021Nr 69 z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynku dwurodzinnego wraz z prawem własności gruntu położonego w Olsztynie – Gutkowo 3402.08.2020 - 22:30
3021Zarządzenie Nr 38/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Samorząd terytorialny”04.08.2020 - 13:06
3024Nr 212 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Zofii FILIPKOWSKIEJ03.08.2020 - 19:03
3024VII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki04.08.2020 - 14:15
3024Decyzja Nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademi31.07.2020 - 18:54
3025Zarządzenie Nr 46/2009 Rektora z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem”04.08.2020 - 06:26
3026Nr 437 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.08.2020 - 01:02
3027Nr 217 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Zellmy04.08.2020 - 01:05
3029Nr 130 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 5 (bl. 12)03.08.2020 - 15:12
3029Konferencje i sympozja naukowe02.08.2020 - 18:08
3030Nr 91 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn02.08.2020 - 09:43
3031Zarządzenie Nr 31 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora UWM nr 21/2006 w sprawie zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów04.08.2020 - 15:39
3031Nr 238 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów prowadzonych w Uniwersytecie03.08.2020 - 21:53
3031Zestawienie inwestycji długoterminowych 2006/200704.08.2020 - 01:12
3032Nr 95 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Państwowym w Sumach, Ukraina04.08.2020 - 04:04
3032Nr 300 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2009 roku04.08.2020 - 08:48
3032Nr 236 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Geodezji i Geoinformacji” 03.08.2020 - 03:09
3032STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 25 września 2015 roku w sprawie Liceum i Gimnazjum Akademickiego01.08.2020 - 21:24
3033Nr 119 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji03.08.2020 - 12:56
3034Nr 149 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Jakuba I w Castellón, Hiszpania02.08.2020 - 01:25
3034Nr 228 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Białoruską Państwową Akademią Rolniczą w Gorkach, Białoruś03.08.2020 - 09:04
3034Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych02.08.2020 - 15:54
3035Nr 60 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-201303.08.2020 - 05:38
3035Nr 198 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 03.08.2020 - 23:56
3036Nr 613 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zwiększenia wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Uniwersytecki” 02.08.2020 - 18:57
3037Nr 87 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn01.08.2020 - 21:37

Łącznie 26448296 odwiedzin dla wszystkich podstron.