Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
413Nr 297 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. inż. Jerzemu MERKISZOWI17.06.2019 - 13:26
407Nr 38/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 16.06.2019 - 21:30
407Nr 326 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok17.06.2019 - 13:37
406Nr 33/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-0015.06.2019 - 19:09
405Nr 28/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2018/201917.06.2019 - 04:44
402KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO17.06.2019 - 06:55
400Nr 12/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu 15.06.2019 - 17:29
399TECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM 17.06.2019 - 03:02
399Nr 53/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw pracowniczych17.06.2019 - 08:04
399Nr 106/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia wniosku o nadanie kodu finansowego projektu w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.06.2019 - 15:56
398Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni koordynatora ds. budowlanych16.06.2019 - 16:53
396Nr 44/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS16.06.2019 - 19:31
395Nr 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki w w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.06.2019 - 21:47
395Nr 332 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej17.06.2019 - 13:38
394Nr 277 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej17.06.2019 - 13:19
394Nr 31/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki17.06.2019 - 08:00
392Nr 344 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/201917.06.2019 - 07:14
391Nr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu W16.06.2019 - 19:15
390Nr 30/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 202015.06.2019 - 18:14
390UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE ZABEPIECZENIA LOGISTYCZNEGO NA STANOWISKU: OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKI16.06.2019 - 11:17
389Nr 365 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich 16.06.2019 - 13:40
388Nr 29/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 12.06.2019 - 10:56
388Nr 303 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej17.06.2019 - 13:27
386Skład osobowy Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu15.06.2019 - 12:51
386Nr 81/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badaw16.06.2019 - 12:59
385Nr 32/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 rea17.06.2019 - 05:51
384Nr 369 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad ustalania obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin...16.06.2019 - 11:38
383Nr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 15.06.2019 - 21:00
380Nr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisj w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie16.06.2019 - 20:58
380Nr 331 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej17.06.2019 - 13:38

Łącznie 21835204 odwiedzin dla wszystkich podstron.