Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
497Nr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w rokuakademickim 2018/201920.08.2019 - 05:54
496Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarski21.08.2019 - 01:32
495Nr 314 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej21.08.2019 - 01:43
495 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 18.08.2019 - 16:20
494Nr 356 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta...21.08.2019 - 01:25
493Nr 297 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. inż. Jerzemu MERKISZOWI21.08.2019 - 01:44
492Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie”21.08.2019 - 02:21
492Nr 310 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/201921.08.2019 - 09:41
491Nr 16/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim21.08.2019 - 01:27
491Nr 296 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU21.08.2019 - 12:27
489Nr 309 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, w roku akademickim 201821.08.2019 - 01:43
489S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ALEI UNIWERSYTECKIEJ21.08.2019 - 01:43
489Nr 38/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 21.08.2019 - 01:43
489Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii21.08.2019 - 01:27
488Nr 344 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/201921.08.2019 - 01:25
487Nr 28/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2018/201921.08.2019 - 01:44
486Nr 53/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw pracowniczych21.08.2019 - 12:14
485Nr 391 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych21.08.2019 - 15:12
481konkurs na funkcję Kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału Lekarskiego21.08.2019 - 10:07
481S T A N O W I S K O z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia 21.08.2019 - 01:27
481KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO W RAMACH PROGRAMU „REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI” 2019-202221.08.2019 - 14:34
478Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Żywienia Człowieka21.08.2019 - 01:26
477Nr 31/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki21.08.2019 - 10:47
474Nr 326 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok21.08.2019 - 01:22
472Nr 369 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad ustalania obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin...21.08.2019 - 01:22
472Nr 396 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie kosztów pośrednich21.08.2019 - 14:27
471Nr 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki w w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.08.2019 - 01:44
469Nr 33/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-0021.08.2019 - 01:44
469Nr 42/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa21.08.2019 - 12:55
467Nr 365 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich 21.08.2019 - 14:31

Łącznie 22525756 odwiedzin dla wszystkich podstron.