Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3315Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 619.09.2020 - 02:52
2067Nr 93/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych19.09.2020 - 00:33
1865Nr 93/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii19.09.2020 - 11:46
1405Nr 93/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Naukowego Eko-Nutri-Bio w Olsztynie18.09.2020 - 02:52
1242Nr 93/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomiczne skutki planowania miejscowego”17.09.2020 - 14:10
2866Nr 93/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2015/201619.09.2020 - 11:42
1094Nr 93/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Doktorantów na kadencję 2016-202020.09.2020 - 00:10
1134Nr 93/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.09.2020 - 21:56
988Nr 93/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny możliwości włączenia działalności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 14:32
812Nr 93/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” 19.09.2020 - 05:37
941Nr 93/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zad. 2 Warsztaty dla studentów/ek WBiB19.09.2020 - 08:13
313Nr 93/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt19.09.2020 - 16:22
281Nr 93/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista” 19.09.2020 - 06:09
58Nr 93/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt19.09.2020 - 17:32
1522Nr 930 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o wymianie studenckiej z Beijing Technology and Business University, Chińska Republika Ludowa18.09.2020 - 14:41
1464Nr 931 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Centre for Environment & Education (Nature Seychelles), Republika Seszeli19.09.2020 - 09:49
1541Nr 932 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Moskiewską Państwową Akademią Prawniczą imienia O. J. Kutafina, Federacja Rosyjska18.09.2020 - 21:50
1428Nr 933 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2016 rok18.09.2020 - 07:35
1480Nr 934 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)19.09.2020 - 05:49
1456Nr 935 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok18.09.2020 - 13:35
2787Nr 936 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie polityki kadrowej 19.09.2020 - 22:52
1559Nr 937 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji19.09.2020 - 20:17
1821Nr 938 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Oskarowi Gottliebowi Blarrowi18.09.2020 - 12:04
1419Nr 939 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Egonowi SPIEGLOWI18.09.2020 - 14:41
1370Nr 94 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do negocjacji w celu nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłym kasynie wojskowym "Casablanka"20.09.2020 - 00:05
1012Nr 94 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie dostosowania funkcjonowania jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do organizacji roku akademickiego 2001/200218.09.2020 - 11:21
3044Nr 94 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Północno-Wschodnim w Bostonie, Massachusetts, USA19.09.2020 - 05:29
2270Nr 94 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii 19.09.2020 - 09:56
3099Nr 94 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Ośrodka Kultury Studenckiej18.09.2020 - 19:56
2349Nr 94/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2011/2012 19.09.2020 - 23:28

Łącznie 26932972 odwiedzin dla wszystkich podstron.