Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
159Nr 29 z dnia 27 listopada 2020 rok w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.01.2021 - 21:42
228UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH20.01.2021 - 21:42
245Nr 101/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.20.01.2021 - 21:43
559Nr 72/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Kanclerza 20.01.2021 - 21:44
3120Decyzja Nr 5 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.20.01.2021 - 21:44
3358Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego20.01.2021 - 21:44
125Nr 197/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.01.2021 - 21:44
152Nr 202/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 155/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.01.2021 - 21:45
1451Nr 231 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o nazwie Ośrodek Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców20.01.2021 - 21:45
67ARKADIUSZ ŚWIATŁY20.01.2021 - 21:45
848Nr 432 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Arkadiusza ŻUKOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej20.01.2021 - 21:46
3252Nr 193 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności gruntów położonych w obr. ew. nr 160 m. Olsztyn20.01.2021 - 21:46
122Nr 107/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki20.01.2021 - 21:48
2718Nr 407 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa istniejącego budynku zaplecza szpitalnego na Collegium Anatomicum” 20.01.2021 - 21:48
78Nr 203/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2020-202420.01.2021 - 21:48
108Nr 204/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego20.01.2021 - 21:48
3478Nr 119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów20.01.2021 - 21:49
2304Decyzja Nr 45/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi20.01.2021 - 21:49
166WALYELDEEN HASSAN EDRES GODAH 20.01.2021 - 21:49
45Nr 38 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku20.01.2021 - 21:50
62Nr 40 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202120.01.2021 - 21:50
83Nr 44 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku turystyka i rekreacja dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim20.01.2021 - 21:51
46 Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Pediatrii Klinicznej w grupie pracowników dydaktycznych20.01.2021 - 21:51
133Nr 110/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.01.2021 - 21:52
172Nr 111/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.01.2021 - 21:52
161Nr 112/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.01.2021 - 21:52
33593Regulamin świadczeń dla studentów20.01.2021 - 21:52
64Konkurs na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie 20.01.2021 - 21:52
2929Nr 611 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Klastra „Targi i Turystyka Polski Wschodniej” 20.01.2021 - 21:52
57Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji20.01.2021 - 21:53

Łącznie 28134363 odwiedzin dla wszystkich podstron.