Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1664Nr 917 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2015 rok22.09.2020 - 11:41
1612Nr 918 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2015 rok22.09.2020 - 11:41
1573Nr 919 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 22.09.2020 - 11:43
1493Nr 92 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 4 lokali mieszkalnych na zasadach odrębnej własności lokali wybudowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Akademia 2" w Olsztynie24.09.2020 - 18:28
1337Nr 92 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn25.09.2020 - 12:05
1394Nr 92 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Politechniką w Setubal, Portugalia 26.09.2020 - 12:35
3065Nr 92 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: nr 118 oraz 152 m. Olsztyn26.09.2020 - 12:20
4118Nr 92 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku26.09.2020 - 17:02
2898Nr 92 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowo-przemysłowego w celu przygotowania i realizacji projektu badawczego dotyczącego opracowania modeli...26.09.2020 - 04:27
2154Nr 92/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Biologii26.09.2020 - 12:08
1674Nr 92/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.09.2020 - 17:56
1303Nr 92/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji Podyplomowego studium terapii pedagogicznej24.09.2020 - 14:31
1404Nr 92/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych24.09.2020 - 22:58
1065Nr 92/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-2020 25.09.2020 - 10:35
6650Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 17:37
1344Nr 92/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2017/201826.09.2020 - 04:46
997Nr 92/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim24.09.2020 - 09:17
1483Nr 92/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.09.2020 - 15:37
575Nr 92/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Kliniki Pulmonologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 14:49
305Nr 92/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt26.09.2020 - 00:34
693Nr 92/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrycie kosztów z tym związanych26.09.2020 - 19:48
61Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202423.09.2020 - 21:14
88Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202425.09.2020 - 20:46
1605Nr 920 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201624.09.2020 - 09:12
1593Nr 921 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”22.09.2020 - 11:46
1903Nr 922 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie 25.09.2020 - 05:14
1818Nr 923 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie osobowej22.09.2020 - 16:23
1981Nr 924 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 22:45
2620Nr 925 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/201826.09.2020 - 18:31
2008Nr 926 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/201825.09.2020 - 00:35

Łącznie 27027239 odwiedzin dla wszystkich podstron.