Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
139Nr 176/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/2021 20.01.2021 - 21:32
182Nr 177/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/202120.01.2021 - 21:32
3344Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.01.2021 - 21:32
155Nr 178/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/202120.01.2021 - 21:32
2831Nr 5/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń20.01.2021 - 21:32
110Nr 179/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych i Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć sportowych do stypendium rektora z wymogami Regulaminu w roku akademickim 2020/2021 20.01.2021 - 21:32
395KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 04 listopada 2020 r.20.01.2021 - 21:33
146Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin 20.01.2021 - 21:33
157Nr 180/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania zespołów ds. stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2020/202120.01.2021 - 21:34
200Nr 181/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza 20.01.2021 - 21:34
1472Nr 48/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie Regulaminu Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.01.2021 - 21:34
11146Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 20.01.2021 - 21:35
112Konkurs na 3 stanowiska asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych20.01.2021 - 21:35
155Nr 182/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2020/202120.01.2021 - 21:35
826Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Socjologii20.01.2021 - 21:36
1403UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIALE KADR20.01.2021 - 21:36
108 PIOTR HERMAN 20.01.2021 - 21:36
121JOANNA PAJDAK-CZAUS 20.01.2021 - 21:36
60Nr 93/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów... 20.01.2021 - 21:37
118konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Katedrze Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych20.01.2021 - 21:37
123Nr 185/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 135/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo na okres do 31 grudnia 2021 r.20.01.2021 - 21:37
147Nr 186/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2020-202420.01.2021 - 21:37
128ALEKSANDRA MARIA KOCOT20.01.2021 - 21:38
6389NR 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 20.01.2021 - 21:38
98Nr 189/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Godności Honorowych na kadencję 2020-202420.01.2021 - 21:38
67Nr 191/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r.20.01.2021 - 21:39
2479Protokół Nr 24 nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 października 2010 roku20.01.2021 - 21:39
84Nr 192/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r.20.01.2021 - 21:39
103Nr 194/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji 20.01.2021 - 21:39
202Nr 196/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej na kadencję 2020-202420.01.2021 - 21:39

Łącznie 28134339 odwiedzin dla wszystkich podstron.