Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2857Nr 147 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu pod roboczym tytułem „Diagnozowanie przetwórczej przydatności surowców roślinnych..." 25.02.2021 - 18:51
2857Harmonogram rekrutacji - studia niestacjonarne16.02.2021 - 17:14
2857INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA PŁYWALNI20.02.2021 - 12:51
2858Nr 311 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego24.02.2021 - 23:24
2858poszukujemy partnerów do realizacji projektu25.02.2021 - 15:04
2859Nr 42 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie26.02.2021 - 04:20
2859Konkurs na stanowisko administracyjne w projekcie „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój26.02.2021 - 05:36
2862Nr 27 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę26.02.2021 - 05:14
2863Nr 401 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a związkami zawodowymi w sprawie zasad przekazania na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odpisu...25.02.2021 - 00:14
2864Decyzja Nr 2 z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie: powołania komisji dokonującej kwalifikacji pracowników i doktorantów na wyjazdy za granicę w celach naukowych.19.02.2021 - 19:02
2864Nr 363 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją EUROPE 2004 przy realizacji projektu „Eurogeneracja”25.02.2021 - 13:34
2865Nr 769 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.02.2021 - 18:14
2865Nr 503 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie24.02.2021 - 20:03
2866Nr 465 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów 25.02.2021 - 14:00
2867Nr 323 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie połączenia Przychodni Specjalistycznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej UWM w Olsztynie ze 103 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Olsztynie24.02.2021 - 02:39
2868Nr 116 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn24.02.2021 - 20:09
2868Nr 806 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Purda24.02.2021 - 16:00
2868Nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia Biura ds. Projektów Zagranicznych24.02.2021 - 18:19
2868Nr 10/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych...26.02.2021 - 03:05
2869Nr 289 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Rosja25.02.2021 - 14:20
2869Nr 54/2011 z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych26.02.2021 - 00:49
2870D E C Y Z J A NR 11 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.25.02.2021 - 06:13
2871Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych (EDPPM)20.02.2021 - 12:49
2871Nr 208 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra HLIWY na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego26.02.2021 - 07:20
2872Nr 129 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Czesława KOSAKOWSKIEGO24.02.2021 - 19:30
2872Decyzja Nr 26/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2011/223.02.2021 - 10:45
2872Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201126.02.2021 - 00:57
2873Nr 326 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2008 rok. 25.02.2021 - 20:16
2873Nr 26 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę26.02.2021 - 03:32
2873Ogłoszenie o przetargu 25.02.2021 - 08:34

Łącznie 28472565 odwiedzin dla wszystkich podstron.