Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
423Nr 289 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum - Narodowe Centrum Badań Bałtyckich 21.05.2019 - 18:32
423Nr 304 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie22.05.2019 - 14:27
421OCENA INSTYTUCJONALNA22.05.2019 - 20:55
420Nr 22/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn.„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”22.05.2019 - 18:33
420Nr 321 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na rok 2018 21.05.2019 - 17:54
420Nr 337 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)21.05.2019 - 19:37
420Nr 340 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Tuwima w Olsztynie21.05.2019 - 16:43
419konkurs na funkcję Kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego22.05.2019 - 13:20
419KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ22.05.2019 - 11:34
417UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ SZTUKI, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO22.05.2019 - 16:01
416Nr 8/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołów ds. opracowania kryteriów oceny aktywności naukowej pracowników wraz z systemem monitorowania, w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz dyscyplinach artystycznych...21.05.2019 - 19:06
414Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu21.05.2019 - 18:18
414Nr 338 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 753 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet22.05.2019 - 10:34
414 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 22.05.2019 - 05:20
413STARSZY KONSULTANT W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO22.05.2019 - 07:52
412Nr 22/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej...21.05.2019 - 17:37
411Nr 14/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/1622.05.2019 - 12:03
409Nr 10/2018 z dnia14 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Forum Artystyczne. Interdyscyplinarny Rocznik Naukowy”22.05.2019 - 13:19
409Nr 19/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 21.05.2019 - 21:14
409Nr 280 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomu i profilu kształcenia kierunku odnawialne źródła energii21.05.2019 - 19:51
409Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku technologa 22.05.2019 - 04:58
408Nr 300 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej 22.05.2019 - 14:22
406Nr 295 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU21.05.2019 - 22:45
405Nr 342 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nr 284/16 zabudowanej budynkiem kotłowni lokalnej, położonej we wsi Łężany, gmina Reszel22.05.2019 - 13:33
403NR 325 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2017 rok21.05.2019 - 17:51
402Nr 313 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej22.05.2019 - 18:22
401Nr 17/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim21.05.2019 - 17:49
400Nr 47/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.05.2019 - 17:05
399Nr 17/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 21.05.2019 - 17:47
399Nr 330 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej 22.05.2019 - 07:00

Łącznie 21457784 odwiedzin dla wszystkich podstron.