Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
173Nr 32/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 rea22.10.2018 - 23:52
171Nr 338 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 753 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet23.10.2018 - 01:40
170Nr 340 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Tuwima w Olsztynie22.10.2018 - 22:02
168Nr 38/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 21.10.2018 - 01:47
168NR 324 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rok21.10.2018 - 17:20
168Nr 335 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 871 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie 20.10.2018 - 03:23
167Nr 296 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU21.10.2018 - 11:46
167Nr 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki w w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.10.2018 - 14:14
166Nr 31/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki23.10.2018 - 05:43
166Nr 310 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/201922.10.2018 - 03:42
166Nr 55/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2018 - 21:30
165NR 323 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego jednostek tworzących Collegium Medicum na 2018 rok 22.10.2018 - 01:31
164Nr 321 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na rok 2018 22.10.2018 - 04:03
163Nr 337 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)20.10.2018 - 03:23
162Nr 303 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej20.10.2018 - 03:24
162Nr 314 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej21.10.2018 - 13:00
159UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW 22.10.2018 - 13:54
158Nr 276 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej23.10.2018 - 05:00
158Nr 315 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej21.10.2018 - 14:26
157Nr 35/2018 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich...21.10.2018 - 02:12
157Nr 316 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie20.10.2018 - 09:20
156Nr 41/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmiń22.10.2018 - 19:57
156Nr 61/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR22.10.2018 - 23:07
155S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ALEI UNIWERSYTECKIEJ20.10.2018 - 03:20
155Nr 327 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 22.10.2018 - 18:09
153Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii21.10.2018 - 02:03
153Nr 33/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-0023.10.2018 - 00:24
153Nr 36/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku ak. 2018/201915.10.2018 - 19:03
153Nr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 22.10.2018 - 22:45
153NR 325 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2017 rok20.10.2018 - 05:48

Łącznie 19561393 odwiedzin dla wszystkich podstron.