Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2401Nr 153 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Roberta WÓJCIKA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego30.11.2020 - 04:54
1326Nr 153 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 112 m. Olsztyna30.11.2020 - 14:21
87Nr 152/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego Projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa 26.11.2020 - 23:49
359Nr 152/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. sztuki muzyczne 30.11.2020 - 22:36
3291Nr 152 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn30.11.2020 - 13:02
2350Nr 152 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie 30.11.2020 - 20:03
3511Nr 152 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2010 roku30.11.2020 - 21:38
1442Nr 152 z dnia 23 kwietnia 2004 r.30.11.2020 - 09:11
2425Nr 152 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Zenona NOGALSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego01.12.2020 - 00:50
1333Nr 152 z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie przydziału pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu30.11.2020 - 03:40
102Nr 151/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-0030.11.2020 - 23:36
607Nr 151/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny filozofia 27.11.2020 - 16:38
3239Nr 151 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej30.11.2020 - 07:48
1538Nr 151 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-202030.11.2020 - 01:47
2375Nr 151 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka MELNYKA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego30.11.2020 - 14:25
1394Nr 151 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie30.11.2020 - 17:09
1318Nr 151 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2002 rok28.11.2020 - 23:03
3503Nr 151 Senatu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2010 r.28.11.2020 - 22:50
122Nr 150/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianego zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2020/202130.11.2020 - 22:12
539Nr 150/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji 30.11.2020 - 15:51
1721Nr 150 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie osobowej30.11.2020 - 22:59
3440Nr 150 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie28.11.2020 - 22:50
2359Nr 150 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Lesława LAHUTY na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego01.12.2020 - 00:02
1559Nr 150 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Hochschule Vechta, Niemcy30.11.2020 - 17:09
1161Nr 150 z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2002 29.11.2020 - 19:07
3824Nr 150 z 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki28.11.2020 - 22:56
424Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 201930.11.2020 - 16:54
346Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 201930.11.2020 - 11:01
258Nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt (ze zmianami)28.11.2020 - 19:07
757Nr 15/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze na Uni28.11.2020 - 19:45

Łącznie 27705569 odwiedzin dla wszystkich podstron.