Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1551Nr 908 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Prof. Grzegorza Nowaka28.09.2020 - 10:18
1791Nr 909 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Prof. Grzegorza Nowaka25.09.2020 - 08:52
1740Nr 91 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie powołania Rady Programowej Radia UWM-FM28.09.2020 - 14:26
3985Nr 91 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.09.2020 - 01:54
1372Nr 91 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Riazańską Państwową Akademią Medyczną im. dr I.P. Pawłowa, Rosja29.09.2020 - 16:40
1440Nr 91 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Papieskim Instytutem Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie, Włochy28.09.2020 - 09:05
3079Nr 91 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn29.09.2020 - 13:53
5229Nr 91 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 roku29.09.2020 - 15:19
2737Nr 91 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku30.09.2020 - 00:24
3362Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję29.09.2020 - 05:33
2626Nr 91/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.09.2020 - 07:19
1355Nr 91/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie technik kreatywnych w nauczaniu28.09.2020 - 13:11
1171Nr 91/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie funduszami unijnymi” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 29.09.2020 - 22:35
1084Nr 91/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. powołania Fundacji „Dom Seniora”28.09.2020 - 16:59
9465Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych30.09.2020 - 04:07
1498Nr 91/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazursk30.09.2020 - 01:09
8349Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/201830.09.2020 - 09:37
757Nr 91/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wsparcia psychologicznego dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnością30.09.2020 - 09:18
780Nr 91/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.09.2020 - 07:53
669Nr 91/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.09.2020 - 09:33
288Nr 91/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Interakcje społeczne”29.09.2020 - 12:04
60Nr 91/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii na kadencję 2020-202429.09.2020 - 18:00
42Nr 91/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii na kadencję 2020-202430.09.2020 - 01:05
1623Nr 910 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie – Kortowie”29.09.2020 - 12:07
1522Nr 911 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej22.09.2020 - 11:25
1403Nr 912 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Petersburskim Państwowym Instytutem Technologicznym (Uniwersytetem Politechnicznym), Rosja23.09.2020 - 22:48
1443Nr 913 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Łotewskim Uniwersytetem Rolniczym w Jelgawie, Łotwa29.09.2020 - 07:14
1429Nr 914 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Pawłodarskim Państwowym Instytutem Pedagogicznym, Kazachstan29.09.2020 - 05:28
1518Nr 915 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Baszkirskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. M. Akmułły, Rosja30.09.2020 - 05:17
1453Nr 916 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Bałtyckim Uniwers29.09.2020 - 19:49

Łącznie 27056993 odwiedzin dla wszystkich podstron.