Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2816Nr 34 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę18.04.2021 - 11:53
2816Zarządzenie Nr 68/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 07:22
2816Nr 571 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Agnieszki PIOTROWICZ-CIEŚLAK19.04.2021 - 11:10
2816Decyzja Nr 19/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego19.04.2021 - 14:01
2817Nr 25 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę19.04.2021 - 12:24
2818Nr 26 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.04.2021 - 00:52
2820Zarządzenie nr 38 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie głosu ”.15.04.2021 - 07:01
2820Nr 91/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.04.2021 - 20:25
2821Nr 292 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie darowizny lekowej od Firmy AstraZeneca18.04.2021 - 02:44
2821Nr 175 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2012 rok19.04.2021 - 14:11
2821Nr 558 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie19.04.2021 - 05:33
2822Zarządzenie Nr 2 z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami Natura 2000”.06.04.2021 - 09:32
2823UCHWAŁA Nr 253 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.16.04.2021 - 02:45
2823Nr 529 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Jerzemu SKOLIMOWSKIEMU14.04.2021 - 06:02
2823Nr 606 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń Katedry Technologii i Chemii Mięsa” na potrzeby Wydziału Nauki o Żywności19.04.2021 - 08:09
2823UCHWAŁA Nr 978 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Wojciecha ROWIŃSKIEG19.04.2021 - 09:02
2824UCHWAŁA Nr 979 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Edwarda STANOWSKIEGO19.04.2021 - 14:53
2825Nr 807 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Purda19.04.2021 - 10:09
2826Zarządzenie Nr 4 Zarządzenie Nr 4 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Studia europejskie”.17.04.2021 - 02:50
2826Nr 36/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wdrożenia wydziałowych planów finansowych19.04.2021 - 02:47
2826Nr 726 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów 19.04.2021 - 08:03
2827Nr 342 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Narodowym „Politechnika Lwowska”, Ukraina18.04.2021 - 10:20
2828Nr 44 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2008 po zmianach18.04.2021 - 21:58
2828Nr 106 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Andrzeja MISIUKA19.04.2021 - 03:27
2828Nr 709 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”17.04.2021 - 18:30
2829Decyzja Nr 8 z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2007/2008.16.04.2021 - 00:00
2829Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.19.04.2021 - 13:25
2829Decyzja nr 6 Rektora z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawienorm przydziału środków higieny osobistej.18.04.2021 - 18:57
2830Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2008/200913.04.2021 - 09:05
2831D E C Y Z J A Nr 7 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.18.04.2021 - 20:34

Łącznie 28952973 odwiedzin dla wszystkich podstron.