Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1628Zarządzenie Nr 84/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2009 rok19.10.2020 - 18:52
682Nr 71/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/201919.10.2020 - 18:55
775Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty19.10.2020 - 18:57
2149Zarządzenie Nr 81/2009 Rektora z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.10.2020 - 18:58
2130Komunikat Rektora19.10.2020 - 18:59
1170Nr 47/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.10.2020 - 19:01
2752Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2008/200919.10.2020 - 19:05
1140Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa19.10.2020 - 19:13
3322Protokół nr 26 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lutego 2008 r.19.10.2020 - 19:14
1150Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie19.10.2020 - 19:15
2299Nr 58/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela akademickiego19.10.2020 - 19:15
1833Decyzja Nr 45/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr WND-RPWM.07.02.02-28-048/10 pt. Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Portalu Weterynaryjnego wraz z budową19.10.2020 - 19:17
1265UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ 19.10.2020 - 19:18
2122Zarządzenie Nr 14/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 19.10.2020 - 19:21
3383Decyzja Nr 8 z dnia 12 maja 2008 r . w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.19.10.2020 - 19:22
3165Zarządzenie Nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej19.10.2020 - 19:32
1908Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju19.10.2020 - 19:36
2029Zarządzenie Nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie na odległość”19.10.2020 - 19:39
2231UCHWAŁA Nr 209 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale Biologii zmian w strukturze organizacyjnej oraz w zakr19.10.2020 - 19:40
2397Nr 94/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2011/2012 19.10.2020 - 19:41
50Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej19.10.2020 - 19:42
2807Decyzja Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2010 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektem pod tytułem „Wyposażenie w sprzę19.10.2020 - 19:42
3508wybory do Kolegium Elektorów nauczycieli akademickich w jednostekach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych19.10.2020 - 19:43
2443ZARZĄDZENIE NR 25 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Dla pracowników instytucji rynku pracy”.19.10.2020 - 19:45
937Nr 346 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2013 rok 19.10.2020 - 19:46
1942Zarządzenie Nr 57/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni”19.10.2020 - 19:47
2078Zarządzenie Nr 86/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zintegrowane kształcenie artystyczne”19.10.2020 - 19:48
9080Punkt pralniczy19.10.2020 - 19:50
2728Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.19.10.2020 - 19:53
1878Zarządzenie Nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Profilaktyka i terapia uzależnień”19.10.2020 - 19:53

Łącznie 27284362 odwiedzin dla wszystkich podstron.