Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1418Nr 825 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Brześciu, Białoruś01.08.2020 - 21:28
1738Nr 680 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie osobowej01.08.2020 - 21:29
2352Nr 670 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia01.08.2020 - 21:29
1848Nr 650 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Olsztynie przy ul. Sucharskiego 5/1301.08.2020 - 21:29
1630Nr 645 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego prof. dr. Richardowi MERKOWI01.08.2020 - 21:29
1912Nr 566 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych01.08.2020 - 21:29
1811Nr 522 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych01.08.2020 - 21:30
1769Nr 405 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Jerzemu BUZKOWI01.08.2020 - 21:30
1789Nr 317 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Południowym w Bahia Blanca, Argentyna01.08.2020 - 21:31
1728Nr 305 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. 01.08.2020 - 21:31
1880UCHWAŁA Nr 8 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201601.08.2020 - 21:32
2792UCHWAŁA Nr 1001 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Filią w Kaliningradzie 01.08.2020 - 21:32
2840UCHWAŁA Nr 986 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Mar01.08.2020 - 21:32
1909UCHWAŁA Nr 923 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja SKRZYPCZAKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego01.08.2020 - 21:32
2086UCHWAŁA Nr 928 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Niepodległości01.08.2020 - 21:32
1954UCHWAŁA Nr 890 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zjazdu na planowany parking przy ul. Heweliusza”01.08.2020 - 21:33
2367Nr 710 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Antoniego DUTKIEWICZA, prof. UWM01.08.2020 - 21:34
2621Nr 232 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie” 01.08.2020 - 21:36
1408Nr 285 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:38
1243Nr 266 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Kijowskim Państwowym Uniwersytetem im. T. Szewczenki, Ukraina01.08.2020 - 21:38
1264Nr 20 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2005-200801.08.2020 - 21:38
1350Nr 251 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie rozwoju informatyki01.08.2020 - 21:38
1379Nr 102 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Publiczną Pożyteczną Korporacją do Środowiskowych Badań, Edukacji i Publicznej Świadomości ENKI o.p.s. w Trzeboni, Republika Czeska01.08.2020 - 21:38
1347Nr 94 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do negocjacji w celu nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłym kasynie wojskowym "Casablanka"01.08.2020 - 21:38
1336Nr 60 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim01.08.2020 - 21:38
1299Nr 74 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania01.08.2020 - 21:38
1344Nr 50 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym01.08.2020 - 21:38
1313Nr 52 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie pzyznania okresowego dodatku do wynagrodzeń dla pracowników biorących udział w procesie realizacji zadań związanych z prowadzeniem badań własnych i statutowych01.08.2020 - 21:38
1308Nr 14 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Uniwerstetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:38
1268Nr 71 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wykonania dotacji budżetowej dla szkół wyższych01.08.2020 - 21:39

Łącznie 26480436 odwiedzin dla wszystkich podstron.