Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
774Nr 41/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 42/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.10.2019 - 21:54
1073Nr 119 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez UWM Memorandum Porozumienia Międzynarodowego z Uniwersytetem w Cornell, Wydziałem Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych, USA 10.10.2019 - 22:27
2577Ogłoszenie o wyborze REKTORA UWM na kadencję 2012-201610.10.2019 - 23:36
1047Nr 50 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym11.10.2019 - 00:53
1544Nr 422 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 24 z dnia 21 września 2012 roku11.10.2019 - 01:08
1163Nr 62 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wdrożenia wydziałowych planów finansowych11.10.2019 - 01:58
782Nr 92/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-2020 11.10.2019 - 02:11
1171Nr 90 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków wydziałów w sprawie nadawania przez Senat UWM tytułu doktora honoris causa11.10.2019 - 02:35
2078Nr 453 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Medalu Pamiątkowego z okazji 50-lecia Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej11.10.2019 - 03:01
830Nr 39/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Wydziału11.10.2019 - 03:28
1048Nr 109 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie powołania nowego kierunku i specjalności oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie11.10.2019 - 05:32
890Nr 40/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Technicznych11.10.2019 - 05:41
1967Nr 33/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie11.10.2019 - 06:59
1008Nr 19/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo procesu produkcji w przemyśle spożywczym”11.10.2019 - 07:14
773Nr 62/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Matematyki i Informatyki11.10.2019 - 07:17
294Nr 98/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 13 11.10.2019 - 07:44
1927Nr 782 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Universitatea Tehnica „Gheorge Asach” w Rumunii11.10.2019 - 08:12
1743Decyzja Nr 29/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu oceny zgodności realizacji projektu POIG.01.03.01-00-204/09 z zapisami umowy o dofinansowanie w 2010 r.11.10.2019 - 08:27
1047Nr 266 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Kijowskim Państwowym Uniwersytetem im. T. Szewczenki, Ukraina11.10.2019 - 09:12
2543Zarządzenie Nr 7 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie utworzenia Biura Funduszy Europejskich.11.10.2019 - 09:14
1057Nr 7/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektu nr FSS/2014/HEI/W/0118/U/0008, pt. „Opracowanie modelu funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”11.10.2019 - 09:32
1106Nr 29/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie ustalenia na 2015 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.10.2019 - 10:18
643Nr 31/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja podrostów jako naturalnego procesu rozwojowego w lesie”11.10.2019 - 10:27
1603Nr 65/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-201611.10.2019 - 10:36
2672Nr 228 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Białoruską Państwową Akademią Rolniczą w Gorkach, Białoruś11.10.2019 - 10:45
1630UCHWAŁA Nr 859 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 825 Senatu z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie11.10.2019 - 10:58
1367Nr 39/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.10.2019 - 11:04
1055Nr 78 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2002 r. kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury"11.10.2019 - 11:32
2110Nr 345 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Tomasza BAJEROWSKIEGO11.10.2019 - 11:34
2263Nr 319 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina11.10.2019 - 11:57

Łącznie 23143788 odwiedzin dla wszystkich podstron.