Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1324Nr 23/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli przysposobienia obronnego” 20.10.2020 - 03:09
2633wybory do Kolegium Elektorów pracowników nie będących nauczycielami20.10.2020 - 03:45
1720Protokół Nr 42 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku 20.10.2020 - 05:31
1899Protokół Nr 33 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku Posiedzenie wyjazdowe – miejsce posiedzenia: Łężany20.10.2020 - 07:16
2688 Wydział Nauk Ekonomicznych20.10.2020 - 07:29
5154Internetowa Rejestracja Kandydatów na 2009/201020.10.2020 - 07:47
4030Wartość majątku UWM (2006 r.)20.10.2020 - 11:20
282Nr 173/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne 20.10.2020 - 11:29
1629UCHWAŁA Nr 200 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów n20.10.2020 - 14:56
2458Protokół Nr 22 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku20.10.2020 - 16:19
2417Protokoły 2007/200820.10.2020 - 16:35
2774Ogłoszenie o otwartym naborze partnera20.10.2020 - 16:37
2812Protokoły 2006/200720.10.2020 - 16:53
1587Nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym20.10.2020 - 17:35
3180P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie20.10.2020 - 17:40
1266Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Nauk Medycznych20.10.2020 - 18:03
3300Oferta kształcenia w roku akademickim 2006/200720.10.2020 - 18:23
1477Nr 52/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie20.10.2020 - 18:26
869KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA LABORATORYJNEGO (STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE)20.10.2020 - 18:28
405Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 20.10.2020 - 18:28
1830UCHWAŁA Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni20.10.2020 - 19:37
827konkurs na funkcję Kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału Lekarskiego20.10.2020 - 20:20
992konkurs na stanowisko specjalisty w CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 20.10.2020 - 22:11
365Konkurs na stanowisko INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ 20.10.2020 - 22:15
651Nr 34/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu21.10.2020 - 00:28
2509Protokół nr 1 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2008 r.21.10.2020 - 00:42
3319Kryteria kwalifikacji21.10.2020 - 00:53
1235Konkurs na stanowisko starszego referenta w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych21.10.2020 - 02:03
1411KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA/SPECJALISTY W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO21.10.2020 - 03:57
842KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych...21.10.2020 - 04:10

Łącznie 27316885 odwiedzin dla wszystkich podstron.