Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
52Nr 73/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej na kadencję 2020-202417.10.2020 - 18:20
6171Wykłady otwarte17.10.2020 - 21:54
2334Protokół nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2009 r.17.10.2020 - 22:11
2389Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 17.10.2020 - 22:28
1959Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjna”17.10.2020 - 23:41
2774poszukujemy partnerów do realizacji projektu18.10.2020 - 03:35
2347Ogłoszenia o przetargu18.10.2020 - 03:35
4481Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli18.10.2020 - 06:17
2614konkurs na stanowisko18.10.2020 - 07:04
688Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko Rzecznika ds. Równości Szans18.10.2020 - 07:56
1856Protokół Nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku18.10.2020 - 09:00
1017Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika inżynieryjno-technicznego18.10.2020 - 09:41
1606Protokół Nr 14 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku18.10.2020 - 09:51
2679Protokół Nr 21 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2010 roku 18.10.2020 - 09:58
1506UCHWAŁA Nr 667 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony18.10.2020 - 11:42
3553Ramowa organizacja roku akademickiego 2012/201318.10.2020 - 11:44
1620Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie18.10.2020 - 12:33
2198Prezentacja publiczna założeń projektu "Platforma digitalizacji i transferu zasobów wiedzy"18.10.2020 - 13:01
2710Protokół nr 8 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2009 r.18.10.2020 - 13:28
882Nr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości” 18.10.2020 - 13:43
2242Protokół nr 10 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2009 r.18.10.2020 - 13:55
1436Nr 108/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w UWM w Olsztynie na kadencję 2012-201618.10.2020 - 15:19
804UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCH18.10.2020 - 16:33
55Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego18.10.2020 - 17:12
3098Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych18.10.2020 - 17:22
2918Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2006 r.18.10.2020 - 18:11
2993INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH PŁYWALNI18.10.2020 - 18:50
814Nabór na stanowisko stypendysto-doktoranta w Katedrze Patofizjologii18.10.2020 - 18:53
192Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydziału Lekarskiego18.10.2020 - 19:13
1031UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ18.10.2020 - 20:39

Łącznie 27296011 odwiedzin dla wszystkich podstron.