Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
696Nr 17/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 25.03.2020 - 17:36
2639Decyzja Nr 22/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu „Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych” Nr UDA-POIG.01.03.02-28-041/10, real25.03.2020 - 17:57
2526Terminy posiedzeń Komisji ZFŚS25.03.2020 - 18:36
1207Nr 10/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Środowisku25.03.2020 - 18:55
1229Nr 70/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych25.03.2020 - 19:21
1386Nr 41/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. opracowywania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/201625.03.2020 - 19:37
966Nr 55/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich25.03.2020 - 19:39
1938Nr 33/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich25.03.2020 - 19:51
1366Protokół Nr 6 wspólnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 listopada 2012 roku 25.03.2020 - 20:02
898Nr 13/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o Żywności25.03.2020 - 20:12
2473wybory do Kolegium Elektorów pracowników nie będących nauczycielami25.03.2020 - 20:21
916Nr 46/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 60/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych25.03.2020 - 20:46
1620Decyzja Nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych25.03.2020 - 20:49
1437Protokół Nr 3 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku25.03.2020 - 20:58
835Nr 346 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2013 rok 25.03.2020 - 21:03
1207Nr 167 z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie funkcjonowania zamiejscowych ośrodków dydaktycznych25.03.2020 - 21:14
174Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju25.03.2020 - 21:39
1844Decyzja Nr 33/2009 Rektora z dnia 18 września 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego Projektem POIG.01.03.01-00-027/08 pt. Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łoż25.03.2020 - 22:46
123646/2014 z dnia 3 października 2014 roku w sprawie Komisji do spraw Własności Intelektualnej na kadencję 2012-201625.03.2020 - 22:47
1129Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.03.2020 - 22:50
1616DECYZJA Nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2012 w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.03.2020 - 23:01
749Nr 14/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.03.2020 - 23:07
167Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt26.03.2020 - 00:44
870Nr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości”26.03.2020 - 01:17
922Nr 28/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 m² powierzchni z tytułu korzystania z pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.03.2020 - 01:42
1058Nr 31/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2016/201726.03.2020 - 02:08
1582Nr 3/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania procedur w zakresie opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.03.2020 - 02:30
2076Zarządzenie Nr 8 Rektora z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie: ustalenia procedury prowadzenia badań pilotażowych, eksperymentów chemicznych, fizycznych, biologicznych mogących stanowić zagrożenie dlażycia, zdrowia pracowników, studentów i doktorantów26.03.2020 - 02:52
2036Decyzja Nr 39/ 2012 z dnia 10 września 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. Uniwersytetu Dzieci26.03.2020 - 04:07
2034Zarządzenie Nr 40 Rektora z dnia 29 września 2003 roku w sprawie ustalenia procedury uruchamia­nia maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonania zmian w miejscach, gdzie doszło do wypadku.26.03.2020 - 04:44

Łącznie 24966750 odwiedzin dla wszystkich podstron.