Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
58Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn04.08.2020 - 16:03
60 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii 03.08.2020 - 14:46
61Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Ptaków03.08.2020 - 23:15
62MATEUSZ BIEGAJ04.08.2020 - 11:50
63Nr 707 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 498 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane technologie informatyczne” 03.08.2020 - 18:47
64Nr 705 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych”03.08.2020 - 16:46
65Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji03.08.2020 - 16:53
67Nr 57/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 22:00
67KLAUDIA GORIEWA-DUBA04.08.2020 - 12:25
68Nr 706 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 497 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w praktyce”02.08.2020 - 23:45
68DOROTA KRZYKOWSKA03.08.2020 - 20:03
69Nr 64/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/202104.08.2020 - 10:02
69Nr 61/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych” 03.08.2020 - 11:53
70Nr 718 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/202204.08.2020 - 15:31
71Nr 724 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie02.08.2020 - 20:00
72Nr 62/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji04.08.2020 - 03:39
72MONIKA PLISZKA04.08.2020 - 12:25
73Nr 708 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 583 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzania zasobami ludzkimi”04.08.2020 - 16:06
74AGNIESZKA STABIŃSKA-UŁAS03.08.2020 - 20:04
74Nr 65/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...04.08.2020 - 10:02
75Nr 48/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych”01.08.2020 - 21:40
75RAFAŁ STANISŁAW SKUTECKI04.08.2020 - 05:12
76Nr 722 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji utworzenia na Wydziale Lekarskim Ośrodka Radiochirurgii oraz zakupu na ten cel urządzenia do SRS - ZAP-X gyroscopic radiosurgery system03.08.2020 - 23:33
79Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników dydaktycznych 03.08.2020 - 12:33
79Nr 713 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej02.08.2020 - 12:08
79Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Histologii i Embriologii Człowieka w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych03.08.2020 - 19:22
79Konkurs w Instytucie Historii na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych04.08.2020 - 13:05
80Nr 64/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202004.08.2020 - 15:26
81MONIKA RUSZKOWSKA04.08.2020 - 14:26
82Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Społecznych i Administracji 04.08.2020 - 14:27

Łącznie 26448634 odwiedzin dla wszystkich podstron.