Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
64Nr 209/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202425.01.2021 - 10:26
64Nr 3/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 149/2019 z dnia 20 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na okres do 31 grudnia 2021 r.25.01.2021 - 20:27
65Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Zoologii25.01.2021 - 15:24
65Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji25.01.2021 - 15:24
66Nr 33 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Inwestycyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 202025.01.2021 - 15:51
68Nr 191/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r.25.01.2021 - 15:27
71S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie upamiętnienia tragicznych wydarzeń wojennych25.01.2021 - 15:51
71Nr 117/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Badań Europy Wschodniej25.01.2021 - 06:02
72Nr 40 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202126.01.2021 - 00:13
73Konkurs w Katedrze Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych25.01.2021 - 15:24
73Nr 211/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej na rok akademicki 2020/202126.01.2021 - 00:09
73Nr 216/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów na kadencję 2021-202525.01.2021 - 05:14
74ARKADIUSZ ŚWIATŁY25.01.2021 - 10:32
74Nr 42 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku25.01.2021 - 19:47
74Nr 114/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202124.01.2021 - 23:39
75Konkurs na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie 25.01.2021 - 17:36
76Nr 30 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku25.01.2021 - 15:51
76Nr 97/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie Zasad przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.01.2021 - 13:30
77 MAGDALENA ICKIEWICZ-SAWICKA 25.01.2021 - 11:06
77Nr 45 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku turystyka i rekreacja dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.01.2021 - 15:51
80Nr 212/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 68/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 r.25.01.2021 - 23:48
80Nr 213/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 32/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Muzyczne25.01.2021 - 13:17
82Nr 25 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację zadania projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”...25.01.2021 - 15:51
82Nr 198/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 141/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r. 25.01.2021 - 01:14
82Nr 201/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 136/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo na okres do 31 grudnia 2021 r.25.01.2021 - 22:21
82Nr 46 z dnia 18 grudnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 580 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji” 25.01.2021 - 18:38
83Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Farmakologii i Toksykologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych25.01.2021 - 15:24
85Nr 203/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2020-202425.01.2021 - 17:59
86Nr 74/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni na kadencję 2020-202425.01.2021 - 14:34
86Nr 147/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/1525.01.2021 - 15:23

Łącznie 28169342 odwiedzin dla wszystkich podstron.