Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
55Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym24.01.2020 - 13:47
56Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU24.01.2020 - 16:56
58Nr 173/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne 25.01.2020 - 00:54
58Nr 610 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni...25.01.2020 - 08:51
58Nr 222/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków finansowych przeznaczonych na świadczenia dla uczestników studiów doktoranckich 25.01.2020 - 00:49
59Nr 99/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie’’25.01.2020 - 05:30
59Nr 619 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202024.01.2020 - 12:37
60Nr 608 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima 22.01.2020 - 17:26
61Nr 614 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 202023.01.2020 - 21:54
62Nr 229/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 22.01.2020 - 15:01
62Nr 126/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii 25.01.2020 - 01:31
62Nr 138/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego25.01.2020 - 00:54
64Nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Audyt energetyczny budynków i instalacji”22.01.2020 - 13:10
64Nr 604 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 421 z dnia 22 lutego 2019 w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 00:17
65Rada Naukowa Dyscypliny nauki biologiczne24.01.2020 - 09:38
67Nr 107/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 24.01.2020 - 12:59
68Nr 173/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne 25.01.2020 - 06:24
69Nr 93/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista” 21.01.2020 - 07:38
70Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurologii25.01.2020 - 05:57
70Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii24.01.2020 - 14:58
71 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 25.01.2020 - 04:21
72Nr 598 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii”15.01.2020 - 08:50
72Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Muzyki25.01.2020 - 04:41
73Nr 622 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, ze zmianami25.01.2020 - 00:06
74Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego 24.01.2020 - 10:38
75Nr 91/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Interakcje społeczne”23.01.2020 - 12:49
75Nr 102/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.01.2020 - 09:48
75Nr 108/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z310/17 25.01.2020 - 02:12
77Nr 606 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202023.01.2020 - 23:04
77Nr 623 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 372 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych nad zadaniem inwestycyjnym dotyczącym utworzenia Ogrodu Botanicznego...25.01.2020 - 05:21

Łącznie 24223359 odwiedzin dla wszystkich podstron.