Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
77Nr 502 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Rachunkowość”23.08.2019 - 08:25
78Nr 498 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane technologie informatyczne”22.08.2019 - 21:23
78Nr 531 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad21.08.2019 - 01:35
78KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ22.08.2019 - 12:38
79Nr 45/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Doradztwo zawodowe i personalne”23.08.2019 - 04:07
80Nr 49/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego 21.08.2019 - 07:17
81Nr 504 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Prawo pracy”21.08.2019 - 15:02
81Nr 510 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska”22.08.2019 - 09:48
82Nr 507 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Rolnictwo ekologiczne” 22.08.2019 - 01:24
83Nr 54/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.08.2019 - 23:06
84Nr 42/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej” 23.08.2019 - 09:25
85Nr 44/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego21.08.2019 - 08:07
85Nr 46/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowo-finansowych na 2019 rok 22.08.2019 - 15:32
86Nr 500 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Audyt i kontrola wewnętrzna” 22.08.2019 - 08:39
87Nr 518 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Stanisławowi KONDRACKIEMU22.08.2019 - 02:30
89Konkurs na stanowisko Studenta - Stypendysty w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydziału Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie22.08.2019 - 17:47
91Nr 499 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie” 22.08.2019 - 16:31
91Nr 505 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Gospodarowanie odpadami” 22.08.2019 - 09:26
92Nr 503 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Coaching menedżerski”23.08.2019 - 09:43
93Nr 497 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w praktyce”23.08.2019 - 06:36
94Nr 511 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe”22.08.2019 - 20:14
95Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych22.08.2019 - 15:54
101Nr 509 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”22.08.2019 - 09:07
101Nr 522 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda21.08.2019 - 15:24
102DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej 22.08.2019 - 16:16
103Nr 521 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na 22.08.2019 - 23:02
104UCHWAŁA Nr 506 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Odnawialne źródła energii”23.08.2019 - 09:41
105Nr 496 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” 21.08.2019 - 15:17
106Nr 525 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” 22.08.2019 - 02:53
108Nr 53/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...21.08.2019 - 10:08

Łącznie 22540500 odwiedzin dla wszystkich podstron.