Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
34Nr 579 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Urządzanie i pielegnacja terenów zieleni”21.10.2019 - 09:05
34Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego21.10.2019 - 01:35
34Nr 85/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności22.10.2019 - 10:17
34Nr 149/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne na okres do 31 grudnia 2021 r.22.10.2019 - 11:31
35Nr 561 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim21.10.2019 - 04:04
35Nr 565 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku matematyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim21.10.2019 - 19:14
35Nr 588 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Matematyka”21.10.2019 - 23:48
35Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Nauki19.10.2019 - 21:37
35Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii20.10.2019 - 20:41
35Nr 77/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa21.10.2019 - 18:03
35Nr 105/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki20.10.2019 - 09:28
35Nr 113/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych20.10.2019 - 14:14
35Nr 77/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 12 Podnoszenie kompetencji...21.10.2019 - 08:03
36Nr 571 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika specjalna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim20.10.2019 - 10:25
36Nr 570 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych – Filia UWM...)20.10.2019 - 20:34
36Nr 568 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim22.10.2019 - 09:49
36Nr 590 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja obiektów Ośrodka Jeździeckiego przy ulicy Słonecznej 51A na potrzeby Wydziału Bioinżynierii Zwierząt”19.10.2019 - 20:28
36Nr 67/2019 z dnia 26 września 2019 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki 22.10.2019 - 12:17
37Nr 90/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku21.10.2019 - 11:41
37Nr 93/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt21.10.2019 - 08:15
37Nr 106/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki21.10.2019 - 19:10
37Nr 109/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 21.10.2019 - 11:19
37Nr 117/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych 20.10.2019 - 12:14
38Nr 566 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku matematyka dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim21.10.2019 - 20:45
38Nr 572 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 108 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów dla kierunków: nauki o rodzinie oraz teologia dla określonego poziomu i profilu kształcenia22.10.2019 - 06:12
38Nr 587 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Socjoterapia”21.10.2019 - 20:23
38Nr 96/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa21.10.2019 - 03:48
38Nr 104/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego 22.10.2019 - 10:08
38Nr 120/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji19.10.2019 - 22:02
39Nr 114/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych 22.10.2019 - 05:41

Łącznie 23214564 odwiedzin dla wszystkich podstron.