Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
28340Kierownictwo Administracji27.05.2020 - 06:26
27906Dział Zamówień Publicznych26.05.2020 - 09:31
27692Struktura Wydziału Nauk Technicznych27.05.2020 - 00:53
27283Studia stacjonarne na WNM26.05.2020 - 07:35
27203Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie27.05.2020 - 06:35
26260Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM27.05.2020 - 06:43
25565Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich27.05.2020 - 03:59
25505Społeczna Inspekcja Pracy26.05.2020 - 20:51
25404Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego27.05.2020 - 03:00
24899Ewidencja Realizatorów BIP UWM26.05.2020 - 08:00
24888Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego27.05.2020 - 07:47
24766Struktura Wydziału Nauk Społecznych27.05.2020 - 07:58
24221Dział Obsługi Projektów Europejskich 27.05.2020 - 07:57
24201Rozdzielnia Korespondencji27.05.2020 - 07:18
23846Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 27.05.2020 - 07:56
23844Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.05.2020 - 03:13
23762Dział Gospodarki Nieruchomościami26.05.2020 - 23:54
23513Straż Uniwersytecka27.05.2020 - 07:31
23003Archiwum i Muzeum UWM27.05.2020 - 03:44
22968Skład osobowy Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt26.05.2020 - 23:14
22930Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich26.05.2020 - 23:19
22696Biuro ds. Studenckich27.05.2020 - 02:03
22561Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami27.05.2020 - 01:45
22523Studium Języków Obcych26.05.2020 - 19:36
22511Nr 51/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/201626.05.2020 - 15:00
22440Dział Telekomunikacji27.05.2020 - 07:33
22210PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA27.05.2020 - 06:53
21895Nr 785 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 27.05.2020 - 01:52
21577Ramowa organizacja roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 26.05.2020 - 17:35
21360Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki26.05.2020 - 13:24

Łącznie 25738719 odwiedzin dla wszystkich podstron.