Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
24320Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.05.2019 - 14:17
24308Regulamin organizacyjny UWM 20.05.2019 - 19:25
24286Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie20.05.2019 - 19:47
24240Kierownictwo Administracji20.05.2019 - 08:03
24225Społeczna Inspekcja Pracy20.05.2019 - 19:06
24142Dział Zamówień Publicznych20.05.2019 - 19:28
23585Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego20.05.2019 - 07:52
23525Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich20.05.2019 - 19:10
23351Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM20.05.2019 - 12:02
22523Struktura Wydziału Nauk Społecznych20.05.2019 - 18:45
22456Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.05.2019 - 06:07
21478Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich20.05.2019 - 18:06
21423Dział Gospodarki Nieruchomościami20.05.2019 - 16:35
21304Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego20.05.2019 - 18:09
21292Nr 51/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/201620.05.2019 - 17:22
21185Dział Obsługi Projektów Europejskich 20.05.2019 - 18:22
21136Ramowa organizacja roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 20.05.2019 - 17:38
21056Ewidencja Realizatorów BIP UWM20.05.2019 - 17:17
20998Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 20.05.2019 - 13:06
20641Rozdzielnia Korespondencji20.05.2019 - 08:55
20462Studium Języków Obcych20.05.2019 - 19:44
20452Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki20.05.2019 - 19:43
19641Nr 785 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.05.2019 - 17:34
19595Archiwum i Muzeum UWM20.05.2019 - 18:45
19514Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku20.05.2019 - 17:08
19507Nr 66/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.05.2019 - 19:27
19483Nr 734 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2016 roku20.05.2019 - 11:13
19409Straż Uniwersytecka20.05.2019 - 17:27
19356Dział Telekomunikacji20.05.2019 - 18:50
19192Biuro ds. Studenckich20.05.2019 - 17:56

Łącznie 21423928 odwiedzin dla wszystkich podstron.