Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
24139Społeczna Inspekcja Pracy23.04.2019 - 16:55
24109Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie23.04.2019 - 16:59
24059Regulamin organizacyjny UWM 23.04.2019 - 16:37
24041Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.04.2019 - 11:11
24033Kierownictwo Administracji23.04.2019 - 11:15
23913Dział Zamówień Publicznych23.04.2019 - 14:15
23495Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego23.04.2019 - 09:05
23387Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich23.04.2019 - 16:57
23109Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM23.04.2019 - 15:20
22403Struktura Wydziału Nauk Społecznych23.04.2019 - 14:48
22396Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.04.2019 - 23:57
21371Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich23.04.2019 - 16:00
21270Dział Gospodarki Nieruchomościami23.04.2019 - 10:10
21266Nr 51/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/201622.04.2019 - 10:14
21111Ramowa organizacja roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 20.04.2019 - 15:12
21103Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego23.04.2019 - 13:27
21001Dział Obsługi Projektów Europejskich 23.04.2019 - 06:38
20841Ewidencja Realizatorów BIP UWM23.04.2019 - 15:56
20834Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 23.04.2019 - 13:39
20409Rozdzielnia Korespondencji23.04.2019 - 15:41
20384Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki22.04.2019 - 17:44
20339Studium Języków Obcych23.04.2019 - 13:19
19479Nr 785 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.04.2019 - 17:09
19452Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku22.04.2019 - 05:18
19448Nr 734 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2016 roku23.04.2019 - 17:29
19402Archiwum i Muzeum UWM23.04.2019 - 13:56
19211Nr 66/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.04.2019 - 17:20
19196Dział Telekomunikacji23.04.2019 - 16:41
19133Straż Uniwersytecka23.04.2019 - 14:27
18928Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 22.04.2019 - 10:16

Łącznie 21189024 odwiedzin dla wszystkich podstron.