Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
23384Społeczna Inspekcja Pracy09.12.2018 - 15:52
23205Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie09.12.2018 - 21:22
22927Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego09.12.2018 - 22:47
22824Kierownictwo Administracji09.12.2018 - 20:05
22783Dział Zamówień Publicznych10.12.2018 - 01:32
22616Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich09.12.2018 - 22:39
22596Regulamin organizacyjny UWM 10.12.2018 - 01:34
22569Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.12.2018 - 01:09
22062Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.12.2018 - 00:11
21704Struktura Wydziału Nauk Społecznych10.12.2018 - 01:42
21473Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM10.12.2018 - 00:32
21054Nr 51/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/201609.12.2018 - 19:47
21005Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich09.12.2018 - 01:52
20981Ramowa organizacja roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 09.12.2018 - 09:35
20409Dział Gospodarki Nieruchomościami09.12.2018 - 23:39
20152Dział Obsługi Projektów Europejskich 09.12.2018 - 01:07
19991Ewidencja Realizatorów BIP UWM10.12.2018 - 01:43
19985Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego10.12.2018 - 00:19
19976Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki09.12.2018 - 21:56
19905Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 09.12.2018 - 13:33
19610Studium Języków Obcych09.12.2018 - 19:44
19291Nr 734 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2016 roku09.12.2018 - 06:15
19175Rozdzielnia Korespondencji09.12.2018 - 22:11
19064Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku09.12.2018 - 23:20
18705Nr 785 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 09.12.2018 - 23:43
18361Archiwum i Muzeum UWM10.12.2018 - 00:31
18274Dział Telekomunikacji09.12.2018 - 11:06
18217Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 10.12.2018 - 00:59
17868Nr 66/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.12.2018 - 01:34
17698PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA09.12.2018 - 10:09

Łącznie 19975605 odwiedzin dla wszystkich podstron.