Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
20198Struktura Wydziału Nauk Technicznych24.09.2017 - 17:56
20113 PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI24.09.2017 - 23:42
19816Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie24.09.2017 - 20:51
19780Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich24.09.2017 - 14:11
19492Struktura Wydziału Nauk Społecznych24.09.2017 - 22:37
19362Społeczna Inspekcja Pracy24.09.2017 - 20:45
19224Dział Kadr24.09.2017 - 16:07
19150Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich24.09.2017 - 22:06
19067Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM24.09.2017 - 19:39
19005Dział Zamówień Publicznych24.09.2017 - 01:07
18780Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki24.09.2017 - 22:33
18660Nr 51/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/201624.09.2017 - 20:19
18544Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2017 - 21:00
18459Kierownictwo Administracji25.09.2017 - 00:01
18366Nr 734 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2016 roku24.09.2017 - 08:24
17830Dział Obsługi Projektów Europejskich 24.09.2017 - 22:55
17793Dział Gospodarki Nieruchomościami24.09.2017 - 19:18
17495Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku24.09.2017 - 16:02
17131Regulamin organizacyjny UWM 24.09.2017 - 17:10
17082Studium Języków Obcych24.09.2017 - 17:32
17057Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 24.09.2017 - 16:52
16864Organizacja roku akademickiego 2009/201022.09.2017 - 12:57
16400Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego24.09.2017 - 21:50
15916Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 24.09.2017 - 17:36
15718Nr 5/2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych22.09.2017 - 21:47
15646Dział Telekomunikacji24.09.2017 - 15:29
15587Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa24.09.2017 - 21:16
15507Regulamin studiów podyplomowych25.09.2017 - 00:02
15368Skład osobowy Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa24.09.2017 - 22:28
15281Nr 785 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.09.2017 - 21:10

Łącznie 15200984 odwiedzin dla wszystkich podstron.