Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
21920Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego23.04.2018 - 17:26
21424Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.04.2018 - 06:18
21389Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie24.04.2018 - 04:44
21362Społeczna Inspekcja Pracy24.04.2018 - 05:31
21316Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich24.04.2018 - 04:07
20929Dział Zamówień Publicznych23.04.2018 - 20:04
20903Kierownictwo Administracji24.04.2018 - 05:30
20819Ramowa organizacja roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 23.04.2018 - 02:38
20783Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.04.2018 - 23:12
20765Struktura Wydziału Nauk Społecznych23.04.2018 - 15:13
20339Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM23.04.2018 - 19:01
20150Regulamin organizacyjny UWM 24.04.2018 - 04:26
20024Nr 51/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/201624.04.2018 - 01:58
19699Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich23.04.2018 - 23:35
19377Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki24.04.2018 - 05:46
19236Dział Obsługi Projektów Europejskich 23.04.2018 - 23:36
19104Dział Gospodarki Nieruchomościami22.04.2018 - 09:45
18958Nr 734 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2016 roku24.04.2018 - 02:34
18591Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 23.04.2018 - 23:58
18489Studium Języków Obcych23.04.2018 - 17:25
18333Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku24.04.2018 - 02:48
18186Ewidencja Realizatorów BIP UWM24.04.2018 - 06:20
18105Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego23.04.2018 - 09:42
17150Nr 785 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.04.2018 - 05:09
17089Rozdzielnia Korespondencji23.04.2018 - 09:44
17060Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 24.04.2018 - 00:20
17048Organizacja roku akademickiego 2009/201022.04.2018 - 14:10
17034Dział Telekomunikacji23.04.2018 - 07:28
16734Archiwum i Muzeum UWM23.04.2018 - 18:16
16539Regulamin studiów podyplomowych23.04.2018 - 20:49

Łącznie 17870378 odwiedzin dla wszystkich podstron.