Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
22654Społeczna Inspekcja Pracy16.08.2018 - 11:29
22362Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego15.08.2018 - 14:31
22249Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie16.08.2018 - 11:55
21815Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich16.08.2018 - 11:57
21712Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.08.2018 - 11:46
21699Kierownictwo Administracji16.08.2018 - 11:21
21625Dział Zamówień Publicznych16.08.2018 - 11:49
21495Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.08.2018 - 11:44
21179Regulamin organizacyjny UWM 16.08.2018 - 11:35
21160Struktura Wydziału Nauk Społecznych16.08.2018 - 10:21
20888Ramowa organizacja roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 11.08.2018 - 20:35
20743Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM16.08.2018 - 11:18
20410Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich16.08.2018 - 09:01
20237Nr 51/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/201616.08.2018 - 09:11
19661Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki16.08.2018 - 11:01
19613Dział Gospodarki Nieruchomościami16.08.2018 - 09:46
19580Dział Obsługi Projektów Europejskich 16.08.2018 - 11:37
19260Ewidencja Realizatorów BIP UWM16.08.2018 - 11:10
19168Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 16.08.2018 - 04:29
19125Nr 734 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2016 roku16.08.2018 - 06:26
18973Studium Języków Obcych16.08.2018 - 11:49
18863Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego16.08.2018 - 11:29
18672Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku16.08.2018 - 11:11
18001Rozdzielnia Korespondencji16.08.2018 - 11:20
17863Nr 785 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 16.08.2018 - 11:18
17571Dział Telekomunikacji16.08.2018 - 11:07
17567Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 16.08.2018 - 10:52
17497Archiwum i Muzeum UWM16.08.2018 - 10:01
17123Organizacja roku akademickiego 2009/201016.08.2018 - 09:24
16899Nr 66/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.08.2018 - 08:00

Łącznie 18856388 odwiedzin dla wszystkich podstron.