Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
23891Społeczna Inspekcja Pracy16.02.2019 - 01:52
23675Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie15.02.2019 - 23:19
23518Kierownictwo Administracji15.02.2019 - 11:31
23447Regulamin organizacyjny UWM 15.02.2019 - 21:28
23444Dział Zamówień Publicznych15.02.2019 - 17:41
23325Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.02.2019 - 22:35
23241Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego15.02.2019 - 22:42
23067Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich16.02.2019 - 02:50
22257Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.02.2019 - 06:43
22172Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM15.02.2019 - 19:54
22101Struktura Wydziału Nauk Społecznych15.02.2019 - 19:25
21194Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich15.02.2019 - 19:38
21169Nr 51/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/201615.02.2019 - 19:30
21047Ramowa organizacja roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 14.02.2019 - 21:21
20863Dział Gospodarki Nieruchomościami16.02.2019 - 00:00
20626Dział Obsługi Projektów Europejskich 15.02.2019 - 20:46
20589Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego15.02.2019 - 21:32
20455Ewidencja Realizatorów BIP UWM15.02.2019 - 13:36
20382Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 15.02.2019 - 19:52
20187Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki15.02.2019 - 22:52
19998Studium Języków Obcych15.02.2019 - 16:27
19825Rozdzielnia Korespondencji16.02.2019 - 01:13
19384Nr 734 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2016 roku15.02.2019 - 21:01
19286Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku16.02.2019 - 02:16
19116Nr 785 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 15.02.2019 - 23:48
18923Archiwum i Muzeum UWM15.02.2019 - 16:00
18798Dział Telekomunikacji16.02.2019 - 00:17
18605Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 15.02.2019 - 22:13
18557Nr 66/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.02.2019 - 00:38
18398Straż Uniwersytecka16.02.2019 - 02:49

Łącznie 20630192 odwiedzin dla wszystkich podstron.