Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
179Nr 156/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2020-202428.11.2020 - 16:26
620Nr 156/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny27.11.2020 - 23:33
3192Nr 156 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zawarcia przez UWM umowy konsorcyjnej z partnerami Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego30.11.2020 - 05:47
1707Nr 156 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu28.11.2020 - 22:17
2692Nr 156 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku29.11.2020 - 05:57
1436Nr 156 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia rektora do zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 200429.11.2020 - 20:44
2581Nr 156 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”30.11.2020 - 10:15
1299Nr 156 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym oraz na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego29.11.2020 - 04:33
87Nr 155/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-202428.11.2020 - 12:03
594Nr 155/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny 25.11.2020 - 12:21
4436Nr 155 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.11.2020 - 19:27
1856Nr 155 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na 2017 rok 30.11.2020 - 09:29
2836Nr 155 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ostrołęce30.11.2020 - 23:47
1344Nr 155 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2004 rok30.11.2020 - 23:16
2774Nr 155 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej 28.11.2020 - 13:34
1290Nr 155 z dnia 1 lipca 20002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmiany organizacyjne na Wydziale Humanistycznym30.11.2020 - 17:31
179Nr 154/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie redaktorów naczelnych czasopism30.11.2020 - 19:05
415Nr 154/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości30.11.2020 - 21:08
3242Nr 154 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa30.11.2020 - 12:47
1481Nr 154 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia centrum pod nazwą „Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”30.11.2020 - 08:11
2833Nr 154 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2009/201030.11.2020 - 09:45
1503Nr 154 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa29.11.2020 - 02:21
4203Nr 154 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych30.11.2020 - 18:54
1303Nr 154 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii30.11.2020 - 17:30
664Nr 153/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie przyznania pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nagrody za wyróżniającą się publikację naukową lub dzieło artystyczne01.12.2020 - 00:49
872Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna30.11.2020 - 18:45
3168Nr 153 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM Porozumienia o współpracy z Wszechrosyjskim Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Rosja 30.11.2020 - 20:17
1587Nr 153 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.11.2020 - 22:17
3581Nr 153 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2010 roku28.11.2020 - 23:35
1297Nr 153 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie uzupełnienia do Uchwały Nr 127 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich28.11.2020 - 23:01

Łącznie 27705724 odwiedzin dla wszystkich podstron.