Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1445Nr 89/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 01:34
5001Nr 89/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych22.10.2020 - 01:30
1007Nr 89/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii22.10.2020 - 02:23
2132Nr 89/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad dysponowania aulami i salami ogólnouczelnianymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:26
1142Nr 89/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05. 03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”22.10.2020 - 01:22
1086Nr 89/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich z wyłączeniem doktorantów Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/201822.10.2020 - 02:19
802Nr 89/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych na kadencję 2016-202022.10.2020 - 02:16
821Nr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku22.10.2020 - 01:18
314Nr 89/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii22.10.2020 - 02:13
297Nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Audyt energetyczny budynków i instalacji”22.10.2020 - 01:14
69Nr 89/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:05
60Nr 89/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2020-202421.10.2020 - 22:42
1461Nr 890 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. Stanisławowi PIKULSKIEMU22.10.2020 - 00:02
1394Nr 891 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. Michałowi SEWERYŃSKIEMU22.10.2020 - 00:02
1623Nr 892 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania Statuetki Nicolaus Copernicus22.10.2020 - 00:02
1504Nr 893 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania auli nr 38 w budynku Centrum Nauk Humanistycznych nazwy: Aula Teatralna im. Profesora Bohdana Głuszczaka22.10.2020 - 00:02
2151Nr 894 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 465 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów22.10.2020 - 00:02
2507Nr 895 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie22.10.2020 - 00:02
1564Nr 896 z dnia 26 kwietnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 869 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria informacji, inżynieria...22.10.2020 - 00:02
2022Nr 897 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku mechatronika22.10.2020 - 00:02
1633Nr 898 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo22.10.2020 - 00:02
1869Nr 899 Senatu z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie22.10.2020 - 00:02
2815Nr 9 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 00:56
2026Nr 9 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 00:00
1351Nr 9 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego22.10.2020 - 01:02
1169Nr 9 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego22.10.2020 - 01:10
1156Nr 9 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:10
1702Nr 9 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacynych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt22.10.2020 - 01:07
2118Nr 9/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w łańcuchu żywnościowym”22.10.2020 - 01:53
2052Nr 9/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 01:43

Łącznie 27285945 odwiedzin dla wszystkich podstron.