Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
326Nr 281 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 660 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 23 marca 2013 roku... 17.01.2019 - 22:12
326NR 320 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.01.2019 - 11:23
325Nr 20/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa17.01.2019 - 18:18
325Nr 16/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach 17.01.2019 - 07:04
324Nr 45/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/2017 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego17.01.2019 - 21:01
324UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY (umowa na zastępstwo) 17.01.2019 - 04:46
323Nr 275 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok17.01.2019 - 11:52
322Wydział Nauk o Zdrowiu16.01.2019 - 18:02
322Nr 328 z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 745 w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni Nr 31....17.01.2019 - 20:47
321Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału Lekarskiego15.01.2019 - 23:03
321Nr 319 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wyłączenia z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Ośrodka Inżynierii Lądowej i włączeniu go do Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 17.01.2019 - 11:24
319Nr 291 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia..."17.01.2019 - 11:42
318Nr 12/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 16.01.2019 - 15:00
315Nr 19/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 17.01.2019 - 07:57
315Nr 288 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Międzyuczelnianego Centrum Historii i Kultury Pomorza Wschodniego – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego” 17.01.2019 - 11:44
314Nr 71/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim15.01.2019 - 19:52
313Nr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 17.01.2019 - 17:04
310Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu15.01.2019 - 19:34
310Nr 14/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/1617.01.2019 - 18:12
309NR 329 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU17.01.2019 - 11:18
307TECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM 17.01.2019 - 07:25
306UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ SZTUKI, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO15.01.2019 - 15:44
305 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 17.01.2019 - 13:55
304Nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw” 17.01.2019 - 17:31
304Nr 20/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego17.01.2019 - 09:26
303Nr 38/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/201917.01.2019 - 16:13
302Nr 341 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Tuwima w Olsztynie17.01.2019 - 21:55
301konkurs na funkcję Kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału Lekarskiego17.01.2019 - 07:16
301Nr 15/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora, dziekanów i innych kierowników jednostek organizacyjnych za realizację zadań Uniwersytetu w 2018 roku15.01.2019 - 12:02
298NR 324 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rok17.01.2019 - 21:55

Łącznie 20347665 odwiedzin dla wszystkich podstron.