Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
136Nr 11/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa włoskiego” ...16.08.2018 - 07:20
136Nr 22/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej...16.08.2018 - 01:54
136UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE ZABEPIECZENIA LOGISTYCZNEGO NA STANOWISKU: OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKI16.08.2018 - 13:39
134Nr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości” 14.08.2018 - 08:55
134Nr 275 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok16.08.2018 - 01:15
131Nr 21/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki15.08.2018 - 08:04
131Nr 281 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 660 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 23 marca 2013 roku... 12.08.2018 - 02:46
127Nr 289 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum - Narodowe Centrum Badań Bałtyckich 14.08.2018 - 18:41
126Nr 291 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia..."16.08.2018 - 03:05
125Nr 288 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Międzyuczelnianego Centrum Historii i Kultury Pomorza Wschodniego – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego” 15.08.2018 - 21:59
123Nr 22/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn.„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”14.08.2018 - 12:43
123Nr 25/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2017/201816.08.2018 - 13:47
123Nr 30/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 202016.08.2018 - 13:49
122Nr 277 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej12.08.2018 - 02:46
122Nr 330 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej 14.08.2018 - 19:20
119Nr 334 z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków16.08.2018 - 11:00
118Nr 319 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wyłączenia z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Ośrodka Inżynierii Lądowej i włączeniu go do Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 16.08.2018 - 13:28
115Nr 28/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie stosowania znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.08.2018 - 07:29
114Nr 307 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów...16.08.2018 - 13:19
113Nr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu W13.08.2018 - 23:26
113Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.08.2018 - 07:00
110Nr 280 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomu i profilu kształcenia kierunku odnawialne źródła energii12.08.2018 - 02:46
107Nr 318 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok15.08.2018 - 16:52
105Nr 317 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Tomaszkowo gmina Stawiguda16.08.2018 - 04:55
101S T A N O W I S K O z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia 14.08.2018 - 11:22
101Nr 32/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 rea16.08.2018 - 13:46
101Nr 35/2018 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich...16.08.2018 - 13:48
99Nr 304 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie14.08.2018 - 10:19
99Nr 38/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/201916.08.2018 - 12:07
98Nr 276 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej12.08.2018 - 02:46

Łącznie 18857211 odwiedzin dla wszystkich podstron.