Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1241Nr 16 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia jednostki ogólnouczelnianej Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku w zamiejscowy ośrodek dydaktyczny30.11.2020 - 14:46
39Nr 16 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 667 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 28.11.2020 - 22:07
1185Nr 16 z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębach ewidencyjnych Nr 112 i 114 m. Olsztyna29.11.2020 - 16:00
1138Nr 16 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie przekazania darowizny finansowej Akademickiemu Związkowi Sportowemu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 01:36
1456Nr 16 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie w 2006 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury"28.11.2020 - 13:51
1637Nr 16 z dnia 20 września 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 897 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku mechatronika26.11.2020 - 07:08
2758Nr 16 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 23:25
88Nr 159/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-202429.11.2020 - 16:05
361Nr 159/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie przyznania doktorowi nauk medycznych Franzowi van Erckelensowi statusu honorowego profesora Uniwersytetu30.11.2020 - 14:55
1903Nr 159 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego na nowo utworzonym Wydziale Lekarskim30.11.2020 - 18:57
3303Nr 159 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Marka MROZA30.11.2020 - 10:47
3119Nr 159 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: gospodarki finansowej Uczelni w 2007 roku28.11.2020 - 22:56
1463Nr 159 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie w rejonie ul. Bartąskiej 30.11.2020 - 15:29
2511Nr 159 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201630.11.2020 - 19:10
74Nr 158/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 oraz reagowania na sytuacje kryzysowe wywołane tymi zakażeniam29.11.2020 - 19:05
514Nr 158/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny 30.11.2020 - 16:59
3064Nr 158 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku30.11.2020 - 17:00
1731NR 158 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne do Wydziału Nauk o Zdrowiu30.11.2020 - 09:51
3788Nr 158 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariusz MAJEWSKIEGO30.11.2020 - 21:50
1352Nr 158 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów zlokalizowanych w obrębach ewidencyjnych: Tomaszkowo, Dorotowo30.11.2020 - 17:08
2519Nr 158 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 68 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201630.11.2020 - 09:35
1359Nr 158 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie umiejscowienia kierunku studiów "socjologia"30.11.2020 - 20:51
119Nr 157/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Edukacyjnej i jej Przewodniczącego 30.11.2020 - 19:05
571Nr 157/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny29.11.2020 - 22:23
3024Nr 157 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Braniewie30.11.2020 - 21:54
1719NR 157 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyporządkowania kierunku lekarskiego do Wydziału Lekarskiego30.11.2020 - 04:23
3553Nr 157 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Władysławowi BARTOSZEWSKIEMU01.12.2020 - 00:16
1316Nr 157 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwowym Muzeum Przyrodniczym Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Ukraina30.11.2020 - 15:30
3158Nr 157 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.11.2020 - 03:56
818Nr 157 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie30.11.2020 - 08:43

Łącznie 27705698 odwiedzin dla wszystkich podstron.