Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1277Nr 88/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Pośrednictwo pracy”22.10.2020 - 01:34
1174Nr 88/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Historia” realizowanych na Wydziale Humanistycznym22.10.2020 - 01:30
1009Nr 88/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln22.10.2020 - 02:23
1250Nr 88/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 01:26
1100Nr 88/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 01:22
1108Nr 88/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 22.10.2020 - 02:19
623Nr 88/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 02:16
842Nr 88/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim22.10.2020 - 01:18
328Nr 88/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki22.10.2020 - 02:13
555Nr 88/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia wymiaru kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych22.10.2020 - 01:14
62Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202421.10.2020 - 23:41
69Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
1435Nr 880 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Estonian University of Life Sciences, Estonia22.10.2020 - 00:02
1389Nr 881 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Atenach, Grecja22.10.2020 - 00:02
1442Nr 882 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Memorandum o współpracy z Pontifical University “Antonianum, Włochy22.10.2020 - 00:02
1559Nr 883 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie odrzucenia protestu wyborczego z dnia 18 marca 2016 roku 22.10.2020 - 00:02
1480Nr 884 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie osobowej22.10.2020 - 00:02
2051Nr 885 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”22.10.2020 - 00:02
1461Nr 886 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Erwinowi KRUKOWI 22.10.2020 - 00:02
1606Nr 887 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Oskarowi Gottliebowi BLARROWI22.10.2020 - 00:02
1831Nr 888 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Oskarowi Gottliebowi BLARROWI22.10.2020 - 00:02
1426Nr 889 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 89 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2012-201622.10.2020 - 00:02
1336Nr 89 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie zmian w strukturze jednostek organizacyjnych naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu22.10.2020 - 01:09
1250Nr 89 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii22.10.2020 - 01:06
1687Nr 89 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki21.10.2020 - 23:57
3154Nr 89 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego/własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn22.10.2020 - 01:01
3169Nr 89 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2012-201622.10.2020 - 00:28
3269Nr 89 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 75 Senatu UWM z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok22.10.2020 - 00:54
2018Nr 89/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 01:44
1515Nr 89/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży i szkoleń praktycznych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych22.10.2020 - 01:40

Łącznie 27285758 odwiedzin dla wszystkich podstron.