Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
261Nr 27/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”17.10.2018 - 18:39
259Nr 14/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.10.2018 - 16:44
257Nr 20/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa14.10.2018 - 21:50
256Nr 71/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim17.10.2018 - 17:20
255Nr 334 z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków17.10.2018 - 17:49
251UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ17.10.2018 - 21:04
250Nr 93/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” 17.10.2018 - 18:54
247Nr 307 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów...17.10.2018 - 06:31
246Nr 16/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach 17.10.2018 - 13:25
244Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie17.10.2018 - 03:56
243Nr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 15.10.2018 - 08:49
242konkurs na funkcję Kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału Lekarskiego17.10.2018 - 19:46
240Nr 318 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok15.10.2018 - 03:23
238Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału Lekarskiego16.10.2018 - 06:54
235Nr 290 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie14.10.2018 - 03:10
234UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCH 17.10.2018 - 21:40
232Nr 28/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie stosowania znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.10.2018 - 11:20
230Nr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki Wątroby i Trzustki Wydziału Lekarskiego 15.10.2018 - 09:30
227Struktura Wydziału Nauk o Zdrowiu17.10.2018 - 04:06
227Nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw” 17.10.2018 - 21:20
227Nr 20/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego14.10.2018 - 00:52
227Nr 293 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazu17.10.2018 - 08:42
227Nr 292 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu..."15.10.2018 - 13:35
226Nr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim15.10.2018 - 19:05
226Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu17.10.2018 - 13:04
226Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie”16.10.2018 - 23:41
225Wydział Nauk o Zdrowiu17.10.2018 - 14:38
225Nr 10/2018 z dnia14 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Forum Artystyczne. Interdyscyplinarny Rocznik Naukowy”14.10.2018 - 23:22
225Nr 19/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 17.10.2018 - 12:38
225Nr 25/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2017/201817.10.2018 - 18:57

Łącznie 19513254 odwiedzin dla wszystkich podstron.