Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
276UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO24.09.2018 - 12:50
273Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej...24.09.2018 - 21:33
272Nr 8/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2018 - 06:05
270Nr 25/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.09.2018 - 10:16
269Nr 75/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu pn. „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”24.09.2018 - 15:55
269Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geod24.09.2018 - 14:04
269Nr 13/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2018 - 02:00
267Nr 24/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim, w roku akademickim 2017/201825.09.2018 - 05:43
262Nr 272 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie osobowej24.09.2018 - 23:30
261Nr 97/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów...24.09.2018 - 03:30
260konkurs na funkcję Kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego22.09.2018 - 20:40
258Nr 27/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 24.09.2018 - 22:05
257Nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjych na Wydziale Nauk Ekonomicznych25.09.2018 - 01:49
257Nr 4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wielkości wskaźników zużycia nośników energetycznych i pozostałych mediów w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2018 - 04:55
255Nr 101/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o Żywności24.09.2018 - 04:46
254Nr 98/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 24.09.2018 - 03:45
253Nr 287 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/201924.09.2018 - 19:17
249Nr 339 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji pracowników Uczelni wykazujących ponadprzeciętną aktywność naukową lub artystyczną24.09.2018 - 19:14
248Nr 11/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)25.09.2018 - 05:47
246Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’24.09.2018 - 04:24
246Nr 11/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa włoskiego” ...24.09.2018 - 05:08
244Nr 7/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 roku25.09.2018 - 05:56
244Nr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości”25.09.2018 - 05:48
242Nr 278 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”25.09.2018 - 05:58
241Nr 14/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2018 - 05:46
241Nr 13/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.09.2018 - 23:24
239Nr 19/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim24.09.2018 - 12:46
236Nr 71/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim24.09.2018 - 18:09
233Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2018 - 05:57
232Nr 35/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad jego użytkowania 24.09.2018 - 04:30

Łącznie 19250505 odwiedzin dla wszystkich podstron.