Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
141Nr 308 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/201919.06.2018 - 12:01
137Struktura Wydziału Nauk o Zdrowiu19.06.2018 - 11:36
137Nr 13/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.06.2018 - 14:56
137Nr 286 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/201918.06.2018 - 23:47
132Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału Lekarskiego19.06.2018 - 14:19
132Nr 19/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim19.06.2018 - 10:06
132Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni KIEROWNIKA PROJEKTU – pełny etat19.06.2018 - 14:34
131Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu14.06.2018 - 04:20
131Nr 11/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)19.06.2018 - 14:59
129Nr 100/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 19.06.2018 - 14:20
129Nr 13/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.06.2018 - 10:34
129Nr 35/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad jego użytkowania 19.06.2018 - 10:03
128Nr 16/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach 19.06.2018 - 14:16
127Nr 101/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o Żywności19.06.2018 - 14:20
126Nr 10/2018 z dnia14 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Forum Artystyczne. Interdyscyplinarny Rocznik Naukowy”19.06.2018 - 14:58
124Nr 24/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu19.06.2018 - 10:12
121Nr 12/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 19.06.2018 - 14:57
120Nr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki Wątroby i Trzustki Wydziału Lekarskiego 19.06.2018 - 14:19
116Skład osobowy Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu18.06.2018 - 12:29
113Nr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 19.06.2018 - 10:06
111Nr 15/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora, dziekanów i innych kierowników jednostek organizacyjnych za realizację zadań Uniwersytetu w 2018 roku19.06.2018 - 14:16
110Nr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityce18.06.2018 - 23:47
108Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie”19.06.2018 - 10:09
106Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarski19.06.2018 - 14:19
105Nr 16/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim19.06.2018 - 10:07
104Wydział Nauk o Zdrowiu14.06.2018 - 23:48
104Nr 27/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”19.06.2018 - 10:05
102TECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM 18.06.2018 - 21:55
100Nr 17/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim19.06.2018 - 10:06
100Nr 278 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”18.06.2018 - 23:48

Łącznie 18279962 odwiedzin dla wszystkich podstron.