Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
368Nr 255 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej16.10.2018 - 22:59
367Nr 43/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym12.10.2018 - 12:37
366Nr 84/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny parametrycznej17.10.2018 - 03:22
365Nr 92/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim15.10.2018 - 03:52
365Nr 101/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 17.10.2018 - 02:47
363Nr 102/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim16.10.2018 - 12:02
362Nr 257 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej14.10.2018 - 11:32
359Nr 90/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego w roku akademic16.10.2018 - 02:55
358Nr 79/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”16.10.2018 - 05:19
358Nr 269 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.10.2018 - 18:46
358Nr 286 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/201916.10.2018 - 06:39
357Nr 29/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja oraz ocena funkcji przyrodniczej, społecznej i historycznej drzew pomnikowych w północno-wschodniej Polsce”16.10.2018 - 15:17
354Nr 87/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-202017.10.2018 - 01:01
354Nr 112/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Nauki o Żywności 17.10.2018 - 00:19
353Nr 86/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-202016.10.2018 - 07:59
353KOORDYNATOR DS. BUDOWLANYCH15.10.2018 - 09:21
352Nr 73/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej15.10.2018 - 11:24
351Nr 67/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji w Kętrzynie Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pn. „Kętrzyn miastem uniwersyteckim”17.10.2018 - 00:23
350Nr 66/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany nazwy stanowiska Prorektor ds. Zadań Uczelni Medycznej na Prorektor ds. Collegium Medicum11.10.2018 - 12:15
350Nr 106/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku zranienia pracownika ostrym narzędziem i kontaktem z krwią lub inny17.10.2018 - 03:06
350Nr 273 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – indywidualnej za całokształt dorobku16.10.2018 - 22:53
349Nr 107/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej15.10.2018 - 15:24
349UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW 16.10.2018 - 23:08
344Nr 93/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny możliwości włączenia działalności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie14.10.2018 - 11:26
343Nr 89/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich z wyłączeniem doktorantów Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/201816.10.2018 - 21:26
343Nr 99/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych15.10.2018 - 11:34
341Nr 258 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej16.10.2018 - 12:34
341Nr 270 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 53 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów...15.10.2018 - 01:26
338Nr 86/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” 14.10.2018 - 09:04
337Nr 61/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego16.10.2018 - 14:30

Łącznie 19505561 odwiedzin dla wszystkich podstron.