Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
173Nr 98/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 23.04.2018 - 10:22
172Nr 75/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu pn. „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”23.04.2018 - 13:21
171Nr 78/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyporządkowania studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: medycyna do Wydziału Lekarskiego22.04.2018 - 14:47
170Nr 98/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelni19.04.2018 - 02:00
170Nr 258 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej21.04.2018 - 19:07
169Władze Wydziału19.04.2018 - 18:46
168Nr 7/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 20.04.2018 - 20:50
167Nr 88/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 18.04.2018 - 11:51
167Nr 257 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej21.04.2018 - 19:07
165Nr 97/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów...22.04.2018 - 10:15
164Nr 256 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej21.04.2018 - 19:07
162Nr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim21.04.2018 - 20:51
162Nr 268 z dnia 20 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin...23.04.2018 - 12:45
161Nr 83/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-202017.04.2018 - 21:40
159Nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 52/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe20.04.2018 - 20:48
158Nr 71/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim17.04.2018 - 21:42
155Skład osobowy Rady Wydziału Lekarskiego23.04.2018 - 10:08
153Nr 94/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ubezpieczenia społeczne”22.04.2018 - 02:23
153Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 rokuw sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych18.04.2018 - 11:32
152Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geod20.04.2018 - 20:59
145konkurs na funkcję Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki Wydziału Lekarskiego22.04.2018 - 06:33
143Nr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 21.04.2018 - 13:24
141Nr 274 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – indywidualnej I stopnia za osiągnięcia naukowe23.04.2018 - 12:41
139konkurs na funkcję Kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego20.04.2018 - 03:39
139konkurs na funkcję Kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału Lekarskiego18.04.2018 - 22:48
129Nr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim22.04.2018 - 00:08
128Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’20.04.2018 - 21:03
127Nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjych na Wydziale Nauk Ekonomicznych20.04.2018 - 20:51
126Nr 7/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 roku19.04.2018 - 09:33
125Nr 4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wielkości wskaźników zużycia nośników energetycznych i pozostałych mediów w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.04.2018 - 13:26

Łącznie 17867190 odwiedzin dla wszystkich podstron.