Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
266Nr 97/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej21.07.2018 - 23:09
266Nr 7/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 21.07.2018 - 01:01
265Nr 68/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.07.2018 - 16:06
265Nr 86/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-202022.07.2018 - 07:39
264Nr 87/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-202020.07.2018 - 22:12
264Nr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityce22.07.2018 - 18:07
263Nr 84/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny parametrycznej22.07.2018 - 08:45
263Nr 113/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu zatrudniania profesorów wizytujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.07.2018 - 19:50
260Nr 43/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym21.07.2018 - 03:46
260Nr 255 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej21.07.2018 - 05:53
260KOORDYNATOR DS. BUDOWLANYCH22.07.2018 - 19:27
256Nr 61/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego21.07.2018 - 14:43
255Nr 90/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego w roku akademic21.07.2018 - 22:53
255Nr 258 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej21.07.2018 - 16:07
254Nr 257 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej22.07.2018 - 10:48
251Nr 80/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Zdrowiu22.07.2018 - 10:54
251Nr 85/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.07.2018 - 02:03
249Nr 70/2017 z dnia 18 października 2017 w sprawie zmiany Decyzji Nr 83/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2016-202018.07.2018 - 18:21
249Nr 106/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku zranienia pracownika ostrym narzędziem i kontaktem z krwią lub inny20.07.2018 - 22:39
248Nr 72/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji doktoranckiej na Wydziale Lekarskim 22.07.2018 - 17:13
246Nr 285 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2018 roku22.07.2018 - 19:47
244Nr 256 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej22.07.2018 - 07:37
243Nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 52/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe21.07.2018 - 08:44
242Nr 110/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o Żywności22.07.2018 - 19:51
241Nr 271 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.07.2018 - 09:26
238Skład osobowy Rady Wydziału Lekarskiego22.07.2018 - 13:00
238Nr 89/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich z wyłączeniem doktorantów Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/201822.07.2018 - 08:07
234UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO22.07.2018 - 19:30
233Władze Wydziału21.07.2018 - 20:12
231Nr 75/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu pn. „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”21.07.2018 - 12:11

Łącznie 18637534 odwiedzin dla wszystkich podstron.