Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
459Nr 74/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.01.2019 - 09:54
459Nr 95/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 64/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2017/201817.01.2019 - 04:27
458Nr 64/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie specjalistów rozwoju lokalnego”17.01.2019 - 12:34
457UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ17.01.2019 - 02:38
456Nr 109/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Grafika komputerowa i multimedialna”15.01.2019 - 13:55
456Nr 28/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Muzyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”17.01.2019 - 07:05
456Nr 24/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim, w roku akademickim 2017/201817.01.2019 - 20:48
455Nr 24 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badanai sprawozdań finansowych17.01.2019 - 19:54
455Nr 89/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich z wyłączeniem doktorantów Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/201817.01.2019 - 08:37
454Nr 79/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza17.01.2019 - 12:14
453Nr 89/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05. 03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”15.01.2019 - 19:49
452Nr 84/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny parametrycznej17.01.2019 - 09:33
452Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni KIEROWNIKA PROJEKTU – pełny etat17.01.2019 - 13:06
451Nr 271 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.01.2019 - 21:59
448Nr 60/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-201816.01.2019 - 16:15
448KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE17.01.2019 - 07:03
448Nr 67/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji w Kętrzynie Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pn. „Kętrzyn miastem uniwersyteckim”16.01.2019 - 22:14
447Nr 73/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej15.01.2019 - 19:54
447Nr 87/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-202016.01.2019 - 05:12
446Nr 62/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmiany terminów składania wniosków o przyznanie stypendiów i wypłaty świadczeń w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Lekarskim17.01.2019 - 05:28
446konkurs na funkcję Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki Wydziału Lekarskiego17.01.2019 - 07:16
443Nr 101/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 17.01.2019 - 07:52
442Nr 79/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących ponadprzeciętną aktywno17.01.2019 - 18:08
441Nr 20 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia odznak honorowych Uniwersytetu17.01.2019 - 19:53
441KOORDYNATOR DS. BUDOWLANYCH17.01.2019 - 07:22
439Nr 99/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych17.01.2019 - 04:27
438Nr 56/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie naukowej medycyna na rok akad. 2017/2018 na Wydziale Lekarskim15.01.2019 - 19:39
438Nr 258 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej17.01.2019 - 12:02
437Nr 30/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie składu Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-201815.01.2019 - 22:31
437Nr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej17.01.2019 - 05:20

Łącznie 20347470 odwiedzin dla wszystkich podstron.