Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
5570Klub Sportowy AZS UWM29.11.2020 - 20:25
6069Kolegium Wydawnicze30.11.2020 - 18:59
2209Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów30.11.2020 - 20:52
9784Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich30.11.2020 - 21:07
10555Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów30.11.2020 - 20:51
5950Komisja Etyki29.11.2020 - 08:18
4609Komisja Inwentaryzacyjna01.12.2020 - 01:08
12042Kompetencje Kanclerza30.11.2020 - 19:24
7301Kompetencje prodziekanów30.11.2020 - 02:11
5442Kompetencje Prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii w kadencji 2012-201630.11.2020 - 23:39
10117Kompetencje Prorektora ds. Kadr30.11.2020 - 17:07
12387Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką01.12.2020 - 00:52
12762Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia30.11.2020 - 14:54
10903Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni30.11.2020 - 14:02
12476Kompetencje prorektora ds. Studenckich01.12.2020 - 00:52
12218Kompetencje Rektora30.11.2020 - 20:36
2155Komunikat Rektora28.11.2020 - 06:58
3075Komunikat organizacyjny01.12.2020 - 00:07
187KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 04 listopada 2020 r.30.11.2020 - 17:43
714KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2020 r. 30.11.2020 - 16:09
3188Konferencja „Mobilność w Programach Międzynarodowych”28.11.2020 - 13:46
3093Konferencje i sympozja naukowe28.11.2020 - 10:56
177konkurs na stanowisko a s y s t e n t a w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Histologii i Embriologii 30.11.2020 - 13:41
324Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki30.11.2020 - 01:10
776Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Socjologii29.11.2020 - 06:51
153Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii27.11.2020 - 01:58
150Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka27.11.2020 - 18:14
547Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurologii28.11.2020 - 23:32
2944konkurs na stanowisko koordynatora projektu30.11.2020 - 19:17
2547konkurs na stanowisko koordynatora projektu29.11.2020 - 08:59

Łącznie 27705681 odwiedzin dla wszystkich podstron.