Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1493Nr 170 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2017 rok21.10.2020 - 23:55
1609Nr 166 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie21.10.2020 - 23:55
1625Nr 165 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Łęgajnach gm. Barczewo21.10.2020 - 23:55
1444Nr 164 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Żołnierskiej 14C w Olsztynie21.10.2020 - 23:55
10361Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2020 - 23:55
1481NR 161 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2016 rok21.10.2020 - 23:55
1860Nr 159 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego na nowo utworzonym Wydziale Lekarskim21.10.2020 - 23:55
1698NR 158 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne do Wydziału Nauk o Zdrowiu21.10.2020 - 23:55
1452Nr 154 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia centrum pod nazwą „Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”21.10.2020 - 23:55
1507Nr 151 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-202021.10.2020 - 23:55
1343Nr 149 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie osobowej21.10.2020 - 23:56
2414Nr 148 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom...21.10.2020 - 23:56
1961Nr 147 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię21.10.2020 - 23:56
1585Nr 146 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2017/201821.10.2020 - 23:56
1585Nr 136 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 728 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne UWM21.10.2020 - 23:56
1741Nr 134 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2020 - 23:56
4419Nr 132 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 21.10.2020 - 23:56
1370Nr 131 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Profesoro21.10.2020 - 23:56
1335Nr 130 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Janowi KICIŃSKIEMU21.10.2020 - 23:56
1297Nr 129 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Profesorowi Aart de KRUIF21.10.2020 - 23:56
1280Nr 125 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202021.10.2020 - 23:56
1324Nr 124 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-202021.10.2020 - 23:56
1340Nr 123 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-202021.10.2020 - 23:56
1315Nr 121 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie osobowej21.10.2020 - 23:56
1312Nr 117 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Instytutem Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa Akademii Nauk Rosji, Federacja Rosyjska21.10.2020 - 23:57
1417NR 116 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie21.10.2020 - 23:57
1486Nr 114 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 21.10.2020 - 23:57
1401Nr 113 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie21.10.2020 - 23:57
1341Nr 112 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przemysława Olszewskiego w Olsztynie21.10.2020 - 23:57
1446Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji projektu pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków Bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej ...21.10.2020 - 23:57

Łącznie 27298678 odwiedzin dla wszystkich podstron.