Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
266Nr 224 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią18.02.2018 - 18:10
264Nr 37/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności18.02.2018 - 22:48
264Nr 44/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Fontes Slavia Orthodoxa” 18.02.2018 - 22:39
264Nr 91/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazursk18.02.2018 - 12:27
263Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie17.02.2018 - 13:47
262Decyzja Komisji Konkursowej na Logo UWM18.02.2018 - 15:51
261Nr 78/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2017/201818.02.2018 - 22:22
258Nr 41/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.02.2018 - 12:51
257Nr 133/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym 18.02.2018 - 13:20
257Nr 49/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie"18.02.2018 - 19:42
257Nr 50/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2016-202018.02.2018 - 22:36
251Nr 134/2016 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania18.02.2018 - 13:20
251Nr 45/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”18.02.2018 - 12:49
251Nr 188 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.02.2018 - 18:13
250Nr 42/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo medyczne”18.02.2018 - 12:50
250Nr 42/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej18.02.2018 - 22:40
249Nr 22/2017 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska kierowników: Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz....18.02.2018 - 22:58
249Nr 193 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego18.02.2018 - 19:48
248Nr 66/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Data science w praktyce”18.02.2018 - 12:39
248Nr 192 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie osobowej18.02.2018 - 18:12
247Nr 104/2017 z dnia 20 listopada roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.02.2018 - 12:21
246Nr 44/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie pedagogiczne - uzupełniające” 18.02.2018 - 12:49
243Nr 46/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”18.02.2018 - 12:48
241Nr 37/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Centrum Badań Energii Odnawialnej oraz Regulaminu Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych18.02.2018 - 12:52
240Nr 53/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 52/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza 18.02.2018 - 22:35
240Wniosek o przyznanie materiałów promocyjnych18.02.2018 - 18:45
239Nr 71/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej 18.02.2018 - 21:19
239Nr 190 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie osobowej18.02.2018 - 18:13
236Nr 28/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Muzyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”18.02.2018 - 13:01
236Nr 46/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 60/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych18.02.2018 - 22:38

Łącznie 17000660 odwiedzin dla wszystkich podstron.