Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
145Nr 76/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza20.11.2017 - 18:02
143Nr 66/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Data science w praktyce”21.11.2017 - 04:44
142Nr 67/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie”21.11.2017 - 04:44
141Nr 199 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2017 rok20.11.2017 - 09:41
139Nr 43/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo ochrony środowiska”20.11.2017 - 10:20
136Nr 193 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego20.11.2017 - 02:36
135Nr 189 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej20.11.2017 - 02:37
134Nr 48/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych 21.11.2017 - 04:47
133Nr 68/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”21.11.2017 - 04:44
131Nr 71/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej 21.11.2017 - 04:43
131Nr 192 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie osobowej20.11.2017 - 16:33
130KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE20.11.2017 - 15:21
127Nr 194 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi RAWIE20.11.2017 - 13:44
126Nr 198 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.11.2017 - 02:26
125Nr 62/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie specjalistyczne z teologii”21.11.2017 - 04:44
125Nr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki ..."20.11.2017 - 18:04
124Nr 196 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia „Zasad podziału funduszu motywacyjnego na lata 2019-2020 w Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie”20.11.2017 - 02:34
121Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.11.2017 - 04:39
120Nr 63/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarowanie odpadami” 21.11.2017 - 04:44
120Nr 53/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 52/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza 21.11.2017 - 04:42
116Nr 190 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie osobowej20.11.2017 - 11:42
116Nr 81/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.11.2017 - 04:59
114Nr 85/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 21.11.2017 - 04:38
113Nr 63/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 21.11.2017 - 04:40
112Nr 87/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji21.11.2017 - 04:38
110Nr 64/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie specjalistów rozwoju lokalnego”21.11.2017 - 04:44
110Nr 188 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.11.2017 - 02:37
109Rejestr zbiorów danych osobowych20.11.2017 - 22:18
108Nr 57/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w procedurze naboru kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych21.11.2017 - 04:42
106Nr 60/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-201821.11.2017 - 04:41

Łącznie 16048453 odwiedzin dla wszystkich podstron.