Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
369Nr 50/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2016-202019.06.2018 - 14:30
367Nr 61/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika II Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego19.06.2018 - 14:48
367Nr 24/2017 z dnia 20 marca 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 10/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 41/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach19.06.2018 - 14:35
366Nr 30 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 112 m. Olsztyna19.06.2018 - 09:50
365Nr 88/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln19.06.2018 - 14:43
365Nr 92/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-2020 19.06.2018 - 14:42
365Nr 260 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych 19.06.2018 - 02:28
364Nr 20 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia odznak honorowych Uniwersytetu19.06.2018 - 09:52
364Nr 17/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnia19.06.2018 - 14:37
364Nr 231 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku18.06.2018 - 23:58
363Nr 81/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.06.2018 - 10:18
363Nr 78/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2017/201819.06.2018 - 14:24
362Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym19.06.2018 - 14:44
361Nr 75/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji do spraw rozstrzygnięcia konkursu, w toku projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, na stanowiska instruktorów i technika symulacji medycznej...19.06.2018 - 14:46
361Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt19.06.2018 - 14:37
361Nr 31/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków 19.06.2018 - 14:34
361Nr 56/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką19.06.2018 - 10:24
360Nr 134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym 16.06.2018 - 10:54
360Nr 49/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie"19.06.2018 - 10:25
360Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie13.06.2018 - 09:14
360Nr 237 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie osobowej18.06.2018 - 23:57
360Nr 247 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębach Tomaszkowo Dorotowo i Bartąg gm. Stawiguda18.06.2018 - 23:55
359Nr 91/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. powołania Fundacji „Dom Seniora”19.06.2018 - 14:42
359Decyzja Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza19.06.2018 - 14:30
358Nr 26/2017 z dnia 20 marca 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 21/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości...19.06.2018 - 14:35
358Nr 41/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.06.2018 - 10:27
358Nr 201 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 170 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych19.06.2018 - 00:04
356Nr 25/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie19.06.2018 - 14:35
356Nr 51/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym tytułem „Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego19.06.2018 - 14:30
355Nr 83/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego19.06.2018 - 10:18

Łącznie 18280032 odwiedzin dla wszystkich podstron.