Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2665DECYZJA Nr 9 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Wa21.09.2020 - 16:03
2001Decyzja Nr 6/2012 z dnia 27 lutego 2012r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk techni21.09.2020 - 16:03
1739Decyzja Nr 52/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzycz21.09.2020 - 16:04
2320Decyzja Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizującyc21.09.2020 - 16:04
1776Decyzja Nr 41/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia, oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzo21.09.2020 - 16:04
2022Decyzja Nr 29/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu oceny zgodności realizacji projektu POIG.01.03.01-00-204/09 z zapisami umowy o dofinansowanie w 2010 r.21.09.2020 - 16:04
2837Decyzja Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Lokalowej21.09.2020 - 16:05
2665Decyzja Nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i21.09.2020 - 16:05
1733Decyzja Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2010/2011 Decyzją Nr 38/2010 Rektora Un21.09.2020 - 16:05
1774Decyzja Nr 48/2009 Rektora z dnia 27 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Polikliniki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej21.09.2020 - 16:06
2246Decyzja Nr 40/2008 Rektora z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu wdrożeniowego informatycznego systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów21.09.2020 - 16:07
1776Nr 710 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201621.09.2020 - 16:08
2462 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.21.09.2020 - 16:08
2701DECYZJA Nr 12 z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na stu21.09.2020 - 16:08
599sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201521.09.2020 - 16:09
1361Nr 25/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2016/201721.09.2020 - 16:13
1330Nr 126 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie powołania Muzeum Uniwersyteckiego21.09.2020 - 16:20
1371Nr 3 z dnia 2 września 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Stanisławie Stokłosowej21.09.2020 - 16:29
674Nr 25/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 16/2019 z dnia13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickim...21.09.2020 - 16:30
1016Nr 104 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie21.09.2020 - 16:42
1335Nr 137/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych21.09.2020 - 16:44
1358Nr 6/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2014 roku do 6 września 2017 roku21.09.2020 - 16:47
3796R E G U L A M I N Centrum Badań Europy Wschodniej21.09.2020 - 16:48
233Nr 127/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza”21.09.2020 - 16:52
5461Rejestry - Dział Obsługi Technicznej21.09.2020 - 16:52
4225Nr 79/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych21.09.2020 - 16:57
3431 w roku akademickim 2011/201221.09.2020 - 17:00
1658Nr 223 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku21.09.2020 - 17:06
5158200521.09.2020 - 17:07
2900Nr 672 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony21.09.2020 - 17:11

Łącznie 27012899 odwiedzin dla wszystkich podstron.