Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
847Nr 67/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 17.: „Podniesienie kompetencji zarządczych...07.08.2020 - 08:16
1123Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr07.08.2020 - 08:29
1717Nr 624 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-201607.08.2020 - 08:30
1521Nr 38 /2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie07.08.2020 - 08:35
1262Nr 140 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2004 rok07.08.2020 - 08:35
1787UCHWAŁA Nr 12 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Wojciecha MAKSYMOWICZA07.08.2020 - 08:59
1769UCHWAŁA Nr 23 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Annę ORGA07.08.2020 - 09:02
2339UCHWAŁA Nr 967 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Waldemara SIENKIEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas okreś07.08.2020 - 09:07
3478Nr 271 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników na krajowe staże naukowe i zawodowe07.08.2020 - 09:13
960Nr 98/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Technicznych07.08.2020 - 09:15
5072Nr 57/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.08.2020 - 09:18
1649Protokół Nr 15 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku07.08.2020 - 09:20
469Nr 59/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)07.08.2020 - 09:22
992Nr 69/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.08.2020 - 09:26
1251Nr 76/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich07.08.2020 - 09:34
1280Nr 107 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Minakowskiego07.08.2020 - 09:37
1361Nr 3 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej07.08.2020 - 09:39
1276Nr 132 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Olsztynie przy ul. Św. Wojciecha07.08.2020 - 09:41
2053Zarządzenie Nr 77/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK07.08.2020 - 10:05
2299UCHWAŁA NR 907 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie 07.08.2020 - 10:15
610Nr 98/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego Olsztynie07.08.2020 - 10:30
2535Protokół Nr 20 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku07.08.2020 - 10:30
1437Nr 131/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku07.08.2020 - 10:30
870Nr 60/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych07.08.2020 - 10:33
313Nr 98/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa07.08.2020 - 10:34
991Nr 682 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201607.08.2020 - 10:34
3000Nr 94 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Północno-Wschodnim w Bostonie, Massachusetts, USA07.08.2020 - 10:35
2112Nr 92/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Biologii07.08.2020 - 10:36
1987Nr 29/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Teologii 07.08.2020 - 10:37
1364Nr 30 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Centrum Jakości i Innowacji na Wydziale Nauk Technicznych07.08.2020 - 10:38

Łącznie 26499220 odwiedzin dla wszystkich podstron.