Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2096Decyzja Nr 56/2009 Rektora w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie powołania koordynatora Projektu POKL.09.04.00.28-020/09, pt. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego w województwie warmińsko-ma19.06.2021 - 20:48
2247Decyzja Nr 56/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu Rady Archiwalnej na kadencję 2012-201616.06.2021 - 23:10
2163Decyzja Nr 57/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie jednorazowej wypłaty świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w postaci 19.06.2021 - 02:15
1882Decyzja Nr 57/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.06.2021 - 05:41
1952Decyzja Nr 58/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Rady Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych 20.06.2021 - 21:11
2115Decyzja Nr 58/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2012 roku w sprawie w sprawie uruchomienia stałego dyżuru Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na czas trwania treningu oraz działowej gry de20.06.2021 - 23:32
2027Decyzja Nr 59/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2012-201616.06.2021 - 06:02
5969Decyzja nr 6 Rektora z dnia 5 października 1999 r. w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów.20.06.2021 - 00:46
2859Decyzja nr 6 Rektora z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawienorm przydziału środków higieny osobistej.20.06.2021 - 17:50
2575Decyzja Nr 6 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2007/2008 Decyzją Nr 18 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.17.06.2021 - 14:13
3040Decyzja Nr 6 z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyj20.06.2021 - 22:32
3178Decyzja Nr 6/2009 Rektora z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 22:48
2618Decyzja Nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 19.06.2021 - 19:09
10857Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó21.06.2021 - 00:11
2174Decyzja Nr 6/2012 z dnia 27 lutego 2012r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk techni18.06.2021 - 14:26
12303Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201320.06.2021 - 14:13
1853Decyzja Nr 61/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2012-201617.06.2021 - 11:54
2942Decyzja Nr 64/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-2016 20.06.2021 - 21:22
1815Decyzja Nr 65/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2012-201620.06.2021 - 10:25
2140Decyzja Nr 66/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-201619.06.2021 - 18:54
2072Decyzja Nr 67/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-2016 20.06.2021 - 21:12
1886Decyzja Nr 68/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2012-2016 16.06.2021 - 06:24
2346Decyzja Nr 69/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Doktorantów na kadencję 2012-201617.06.2021 - 20:15
4074Decyzja Nr 7 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.19.06.2021 - 19:08
3742Decyzja Nr 7/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-201218.06.2021 - 03:13
2088Decyzja Nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej 19.06.2021 - 11:36
2187Decyzja Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotec19.06.2021 - 15:02
1980Decyzja Nr 7/2012 z dnia 1 marca 2012r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutu naruszenia dobrych praktyk akademickich przez ks. dr. hab. Pi16.06.2021 - 05:08
3906Decyzja Nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2012-2016 20.06.2021 - 16:04
2073Decyzja Nr 71/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.06.2021 - 00:13

Łącznie 29725954 odwiedzin dla wszystkich podstron.