Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2119Decyzja Nr 74/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na kadencję 2012-201630.11.2020 - 18:43
1577Decyzja Nr 75/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych na kadencję 2012-201630.11.2020 - 09:47
2930Decyzja Nr 76/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/201329.11.2020 - 09:19
1799Decyzja Nr 77/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zasad używania faksymile podpisu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.11.2020 - 11:42
5581Decyzja Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 30.11.2020 - 14:15
2057Decyzja Nr 79/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/201328.11.2020 - 20:36
1652DECYZJA Nr 8 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 14:10
3430Decyzja Nr 8 z dnia 12 maja 2008 r . w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.29.11.2020 - 18:53
2750Decyzja Nr 8 z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2007/2008.30.11.2020 - 23:27
2495Decyzja Nr 8 z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie realizacji kształcenia na kierunku „informatyka”.30.11.2020 - 22:15
2954Decyzja Nr 8/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2008 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego30.11.2020 - 21:42
1950Decyzja Nr 8/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w O30.11.2020 - 16:36
6365Decyzja Nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej 30.11.2020 - 22:38
1742Decyzja Nr 80/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia nazw stanowisk Prorektorów oraz zasad ich wzajemnych zastępstw27.11.2020 - 08:56
2087Decyzja Nr 81/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-2017 29.11.2020 - 15:59
2629Decyzja Nr 82/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Własności Intelektualnej na kadencję 2012-2016.30.11.2020 - 02:49
2736DECYZJA Nr 9 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Wa30.11.2020 - 18:31
2181Decyzja Nr 9 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie pobierania opłaty za wydanie oryginału wraz z odpisem, odpisu w języku obcym albo duplikatu dyplomu od osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w UWM w Olszt29.11.2020 - 07:34
3634Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.28.11.2020 - 18:34
2754Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.29.11.2020 - 12:32
3979Decyzja Nr 9/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. ,,Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizację studiów30.11.2020 - 14:46
2042Decyzja Nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy29.11.2020 - 08:53
2882Decyzja Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Lokalowej28.11.2020 - 03:14
36127Delegacje30.11.2020 - 21:25
4478Dla mediów28.11.2020 - 12:55
12977Doktorzy Honoris Causa UWM30.11.2020 - 20:20
7900Domy studenckie30.11.2020 - 13:55
300DOROTA KRZYKOWSKA29.11.2020 - 14:16
813DOROTA SOWIŃSKA-KOBELAK30.11.2020 - 05:49
11850Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych30.11.2020 - 11:08

Łącznie 27705757 odwiedzin dla wszystkich podstron.