Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
321Nr 577 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Integrowana produkcja i ochrona roślin”07.07.2020 - 00:01
321Nr 58/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki05.07.2020 - 01:54
321Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.07.2020 - 03:03
321Nr 193/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport 07.07.2020 - 18:43
323Nr 659 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych07.07.2020 - 23:14
325Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji...05.07.2020 - 13:12
325Nr 218/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu POWR.03.05.00-00-Z201/18 07.07.2020 - 21:23
327Nr 584 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Ubezpieczenia społeczne” 06.07.2020 - 01:01
327Nr 601 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Tuwima w Olsztynie07.07.2020 - 12:45
327Nr 191/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka06.07.2020 - 14:18
328Nr 580 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji”08.07.2020 - 03:10
328Nr 232/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego 05.07.2020 - 19:38
328Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza Konkurs na 4 stanowiska pielęgniarki oddziałowej06.07.2020 - 12:59
330Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 05.07.2020 - 08:02
330Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurologii06.07.2020 - 20:23
331Nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r.28.06.2020 - 23:41
332Nr 67/2019 z dnia 26 września 2019 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki 07.07.2020 - 10:34
334Nr 586 Senatu z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bezpieczeństwo i higiena pracy”04.07.2020 - 03:07
334Nr 170/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny07.07.2020 - 22:43
335Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pediatrii Klinicznej07.07.2020 - 08:27
336Nr 172/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny weterynaria06.07.2020 - 17:24
337Nr 107/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 06.07.2020 - 10:55
338Nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r. 06.07.2020 - 14:47
339Nr 565 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku matematyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim06.07.2020 - 20:09
339Nr 583 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzania zasobami ludzkimi”06.07.2020 - 11:09
341Nr 592 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 217 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” 08.07.2020 - 02:50
341Nr 622 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, ze zmianami08.07.2020 - 02:09
341KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2020 r. 08.07.2020 - 02:40
342Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych07.07.2020 - 23:23
342Nr 569 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 378 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą w Ełku...03.07.2020 - 12:06

Łącznie 26168885 odwiedzin dla wszystkich podstron.