Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2887Nr 70 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego na kadencję 2012-201601.10.2020 - 18:51
1328Nr 122 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-202001.10.2020 - 18:50
51Konkurs w na stanowisko PROFESORA UCZELNI w Instytucie Filozofii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie filozofia 01.10.2020 - 18:50
736Nr 49/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i ...01.10.2020 - 18:50
1586Nr 887 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Oskarowi Gottliebowi BLARROWI01.10.2020 - 18:49
2501Nr 131 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201601.10.2020 - 18:49
1520Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”01.10.2020 - 18:48
2775Zarządzenie nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.01.10.2020 - 18:48
775UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 01.10.2020 - 18:48
2070UCHWAŁA Nr 867 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Wyższą Uczelnią Państwową01.10.2020 - 18:47
1899Nr 482 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Nauki i Technologii Stanu Iowa, USA01.10.2020 - 18:47
191Nr 74/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie Procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 01.10.2020 - 18:47
3889Nr 31/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/202001.10.2020 - 18:46
673Nr 72/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Nauk o Środowisku i na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt01.10.2020 - 18:46
1878Nr 422 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 24 z dnia 21 września 2012 roku01.10.2020 - 18:46
2319Nr 767 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych01.10.2020 - 18:46
2803Nr 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz określenia zasad jego funkcjonowania01.10.2020 - 18:45
15855Struktura Wydziału Humanistycznego01.10.2020 - 18:45
817Konkurs na stanowisko lektora języka włoskiego w Studium Języków Obcych01.10.2020 - 18:45
43223Redakcja01.10.2020 - 18:45
7263Opłaty za usługi edukacyjne01.10.2020 - 18:44
2480Nr 50 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych na rok 201201.10.2020 - 18:44
173KLAUDIA GORIEWA-DUBA01.10.2020 - 18:44
2619UCHWAŁA Nr 971 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Tadeusza BACI01.10.2020 - 18:43
2500Nr 619 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Danuty KRUK01.10.2020 - 18:43
1140Nr 46/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 18:43
2588Zarządzenie nr 5 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej ”.01.10.2020 - 18:43
1354Nr 162 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2005 r. kandydatów, posiadających świdectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury" 01.10.2020 - 18:42
29KATARZYNA JERKA01.10.2020 - 18:42
5159Wydział Sztuki01.10.2020 - 18:41

Łącznie 27071116 odwiedzin dla wszystkich podstron.