Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1850Decyzja Nr 49/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych16.06.2021 - 05:00
2179Decyzja Nr 49/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej17.06.2021 - 16:17
1677Decyzja Nr 49/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 19.06.2021 - 05:44
2700Decyzja Nr 5 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie: powołania merytorycznego Zespołu do spraw Programu Rozwoju Uczelni. 18.06.2021 - 08:07
2711Decyzja Nr 5 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji.19.06.2021 - 16:37
3198Decyzja Nr 5 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.20.06.2021 - 12:43
2901Decyzja Nr 5/2009 Rektora z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Technicznych20.06.2021 - 11:47
2057Decyzja Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-2012 17.06.2021 - 10:02
2469Decyzja Nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu 16.06.2021 - 04:26
1962DECYZJA Nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2012 w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 22:31
2556Decyzja Nr 50/2009 Rektora z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2009/201019.06.2021 - 08:59
1935Decyzja Nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności 20.06.2021 - 06:44
2441Decyzja Nr 50/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magis20.06.2021 - 04:28
1870Decyzja Nr 50/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 17.06.2021 - 07:38
2178Decyzja Nr 51/2009 Rektora z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany w składzie Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2009/2010 Decyzją Nr 47/2009 Rektora Uniwer18.06.2021 - 07:39
2162Decyzja Nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad rekrutacji i oceny pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-M20.06.2021 - 02:43
2559Decyzja Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizującyc18.06.2021 - 17:20
1713Decyzja Nr 51/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych20.06.2021 - 10:10
2729Decyzja Nr 52/2009 Rektora z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Przebudowa obiektu budowlanego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie na po17.06.2021 - 16:29
3147Decyzja Nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie jednorazowej wypłaty świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w postaci 20.06.2021 - 10:57
1881Decyzja Nr 52/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzycz17.06.2021 - 11:27
2213Decyzja Nr 52/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich19.06.2021 - 13:07
1616Decyzja Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza19.06.2021 - 16:26
2172Decyzja Nr 53/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 22:49
1871Decyzja Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2010/2011 Decyzją Nr 38/2010 Rektora Un19.06.2021 - 21:47
2078Decyzja Nr 53/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 października 2012 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.06.2021 - 13:28
1997Decyzja Nr 54/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic18.06.2021 - 10:55
2703Decyzja Nr 54/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazu18.06.2021 - 08:57
2997Decyzja Nr 55/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w k20.06.2021 - 11:46
2824Decyzja Nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i20.06.2021 - 07:04

Łącznie 29725645 odwiedzin dla wszystkich podstron.