Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2061Decyzja Nr 57/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie jednorazowej wypłaty świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w postaci 30.11.2020 - 19:07
1771Decyzja Nr 57/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.12.2020 - 00:17
1820Decyzja Nr 58/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Rady Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych 30.11.2020 - 19:40
1980Decyzja Nr 58/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2012 roku w sprawie w sprawie uruchomienia stałego dyżuru Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na czas trwania treningu oraz działowej gry de24.11.2020 - 15:47
1891Decyzja Nr 59/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2012-201629.11.2020 - 18:01
5392Decyzja nr 6 Rektora z dnia 5 października 1999 r. w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów.30.11.2020 - 22:52
2765Decyzja nr 6 Rektora z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawienorm przydziału środków higieny osobistej.28.11.2020 - 16:24
2468Decyzja Nr 6 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2007/2008 Decyzją Nr 18 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.30.11.2020 - 14:20
2926Decyzja Nr 6 z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyj30.11.2020 - 04:37
2971Decyzja Nr 6/2009 Rektora z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 17:09
2482Decyzja Nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 30.11.2020 - 03:10
10562Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó30.11.2020 - 06:56
2054Decyzja Nr 6/2012 z dnia 27 lutego 2012r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk techni27.11.2020 - 16:09
12138Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201327.11.2020 - 12:31
1746Decyzja Nr 61/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2012-201626.11.2020 - 11:03
2763Decyzja Nr 64/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-2016 28.11.2020 - 21:05
1691Decyzja Nr 65/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2012-201628.11.2020 - 21:40
1999Decyzja Nr 66/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-201630.11.2020 - 16:52
1932Decyzja Nr 67/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-2016 30.11.2020 - 12:43
1773Decyzja Nr 68/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2012-2016 28.11.2020 - 05:13
2185Decyzja Nr 69/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Doktorantów na kadencję 2012-201628.11.2020 - 23:11
3881Decyzja Nr 7 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.29.11.2020 - 23:01
3451Decyzja Nr 7/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-201228.11.2020 - 15:30
1988Decyzja Nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej 29.11.2020 - 21:31
2066Decyzja Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotec29.11.2020 - 22:25
1864Decyzja Nr 7/2012 z dnia 1 marca 2012r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutu naruszenia dobrych praktyk akademickich przez ks. dr. hab. Pi30.11.2020 - 13:28
3741Decyzja Nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2012-2016 01.12.2020 - 00:22
1952Decyzja Nr 71/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.11.2020 - 04:36
2433Decyzja Nr 72/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 27.11.2020 - 04:09
2389Decyzja Nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2012/2013 26.11.2020 - 15:49

Łącznie 27705567 odwiedzin dla wszystkich podstron.