Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2749Decyzja nr 6 Rektora z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawienorm przydziału środków higieny osobistej.21.10.2020 - 13:43
1337KONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ21.10.2020 - 13:43
2229Zarządzenie Nr 8 Rektora z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie: ustalenia procedury prowadzenia badań pilotażowych, eksperymentów chemicznych, fizycznych, biologicznych mogących stanowić zagrożenie dlażycia, zdrowia pracowników, studentów i doktorantów21.10.2020 - 13:47
11891Kompetencje Kanclerza21.10.2020 - 13:55
889KONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ21.10.2020 - 14:00
7068 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie21.10.2020 - 14:03
3881Terminy egzaminów 21.10.2020 - 14:20
1700Nr 70/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych 21.10.2020 - 14:23
5218Opłata rekrutacyjna21.10.2020 - 14:27
1392UCHWAŁA Nr 262 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2012/201321.10.2020 - 14:34
1040Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę w Centrum Innowacji i Transferu Technologii 21.10.2020 - 14:34
5681Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201221.10.2020 - 14:39
3898Olsztyńskie Dni Nauki21.10.2020 - 14:42
988Nr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w rokuakademickim 2018/201921.10.2020 - 14:43
6116Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania21.10.2020 - 14:46
7613Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna21.10.2020 - 14:57
726Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie ”Wpływ technologii płotków i obróbki sous-vide na ekspresję czynników wirulencji i genów oporności na antybiotyki u Listeria monocytogenes i Enterococcus sp."21.10.2020 - 15:13
867UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ SZTUKI, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO21.10.2020 - 15:28
2457Protokół nr 30 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 czerwca 2008 r.21.10.2020 - 15:32
3159Konferencja „Mobilność w Programach Międzynarodowych”21.10.2020 - 15:56
3102Protokół nr 17 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2007 r.21.10.2020 - 16:06
3887Konkurs na kwestora UWM w Olsztynie21.10.2020 - 16:12
1572Decyzja Nr 49/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 21.10.2020 - 16:19
903Wniosek21.10.2020 - 16:25
3978Grunty w użytkowaniu wieczystym 2005/200621.10.2020 - 16:28
3046DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”21.10.2020 - 16:32
1638Protokół Nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2013 roku21.10.2020 - 16:35
3122KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE21.10.2020 - 16:38
1830 WARTOWNIK W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ21.10.2020 - 16:39
1801OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY złomu21.10.2020 - 16:40

Łącznie 27295147 odwiedzin dla wszystkich podstron.