Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
306Nr 78/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego08.08.2020 - 09:29
306Nr 116/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności08.08.2020 - 16:45
306Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020 08.08.2020 - 15:16
306Nr 217/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium rektora 06.08.2020 - 17:02
306Nr 612 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego09.08.2020 - 04:25
306Nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii09.08.2020 - 18:37
307Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum08.08.2020 - 10:40
307Nr 124/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie korzystania z praw autorskich oraz praw pokrewnych podczas wydarzeń/imprez organizowanych na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 03:55
308Nr 60/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany decyzji nr 12/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju...07.08.2020 - 17:14
308Nr 620 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda10.08.2020 - 06:23
309Nr 631 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr. h. c. mult.09.08.2020 - 21:27
310Nr 113/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych08.08.2020 - 19:15
310Nr 203/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny matematyka10.08.2020 - 06:45
311 Nr 207/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 10.08.2020 - 12:19
311Nr 640 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pielęgniarstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym (Filia UWM w Olsztynie z siedzibą w Ełku)09.08.2020 - 01:20
312Nr 123/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Teologii09.08.2020 - 01:22
312Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego 07.08.2020 - 02:24
313Nr 98/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa07.08.2020 - 10:34
313Konkurs na stanowisko Stypendysta/Doktorant w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości08.08.2020 - 16:08
313KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ04.08.2020 - 05:13
313Nr 38/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego06.08.2020 - 13:32
314Nr 642 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lingwistyka w biznesie dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim09.08.2020 - 02:54
317Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego09.08.2020 - 23:37
317Konkurs na stanowisko INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ 10.08.2020 - 05:28
318Nr 103/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego10.08.2020 - 06:52
318Nr 112/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 08.08.2020 - 08:13
318Nr 117/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych 07.08.2020 - 15:06
318Nr 121/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji09.08.2020 - 08:49
318Nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przekazania obowiązków Kanclerza 08.08.2020 - 19:29
318Nr 649 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rekomendacji zmiany szacowanego kosztu prac przygotowawczych zadania inwestycyjnego obejmującego budowę i wyposażenie Kliniki Weterynaryjnej Zwierząt Towarzyszących Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM 09.08.2020 - 04:38

Łącznie 26498933 odwiedzin dla wszystkich podstron.