Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
242Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202411.05.2021 - 21:11
242Nr 26/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2020/202113.05.2021 - 14:43
243Nr 115/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Sztuki13.05.2021 - 14:26
243Nr 107/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki13.05.2021 - 17:19
243 KIERUNEK LEKARSKI (ocena programowa)13.05.2021 - 09:30
244Nr 108/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych13.05.2021 - 15:04
244Nr 5 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202413.05.2021 - 08:44
244Nr 18 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 669 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim13.05.2021 - 18:22
245Nr 2 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. n. med. Annie Doboszyńskiej tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne13.05.2021 - 10:02
246Nr 186/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2020-202413.05.2021 - 10:49
246UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA W KATEDRZE FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII CZŁOWIEKA13.05.2021 - 15:49
247Nr 14 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 638 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 13.05.2021 - 15:15
247Nr 35 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 615 i Uchwały Nr 616 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku13.05.2021 - 15:34
247Konkurs na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie 13.05.2021 - 17:01
247Nr 11/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie Zasad przygotowywania i realizacji projektów międzynarodowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z wyłączeniem projektów w ramach HORYZONT 202013.05.2021 - 09:26
248Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)13.05.2021 - 11:56
248konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa13.05.2021 - 17:41
248Nr 168/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 13.05.2021 - 22:47
249Nr 77/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 13.05.2021 - 10:24
249Nr 112/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych13.05.2021 - 14:28
249Nr 116/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Teologii13.05.2021 - 08:58
249Nr 138/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.13.05.2021 - 15:43
249Nr 145/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...13.05.2021 - 13:08
249Konkurs na 3 stanowiska asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych13.05.2021 - 15:14
249Nr 202/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 155/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.05.2021 - 13:55
250Nr 101/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego 13.05.2021 - 11:51
250KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn13.05.2021 - 18:53
250Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Farmakologii i Toksykologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych14.05.2021 - 02:05
250ALEKSANDRA ALICJA DRAŻBO14.05.2021 - 02:41
250Nr 73 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 396 z dnia 25 stycznia 2019 roku13.05.2021 - 12:25

Łącznie 29288407 odwiedzin dla wszystkich podstron.