Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
302Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie"07.07.2020 - 22:03
304Nr 126/2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Filii w Ełku08.07.2020 - 02:57
304Nr 228/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.07.2020 - 11:27
304Nr 7/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego06.07.2020 - 16:40
304Nr 53/2020 z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie prowadzenia kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego07.07.2020 - 17:12
306Nr 202/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne 08.07.2020 - 00:43
306UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII06.07.2020 - 06:53
307Nr 188/2019 z dnia 31 października 2019 roku sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo04.07.2020 - 22:00
308Nr 5/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” 07.07.2020 - 11:44
309Nr 95/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii07.07.2020 - 03:58
309Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)07.07.2020 - 13:51
309Nr 112/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt 06.07.2020 - 21:32
310Nr 220/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich 07.07.2020 - 03:23
312Nr 25/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie Zasad odpłatności z tytułu dzierżawy gruntów, wynajmu sal, powierzchni reklamowych, urządzeń multimedialnych, lokali i powierzchni użytkowych oraz lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu06.07.2020 - 10:22
313Nr 600 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Olsztyn przy ul. Dybowskiego w Olsztynie01.07.2020 - 15:09
315Nr 148/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki na okres do 31 grudnia 2021 r.03.07.2020 - 16:34
315Nr 122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie sztandaru, godła i znaku graficznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad ich stosowania i udostępniania06.07.2020 - 06:49
315Nr 8/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego 07.07.2020 - 18:46
316Nr 154/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości06.07.2020 - 16:07
316Nr 161/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny07.07.2020 - 16:11
316Nr 120/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020 07.07.2020 - 04:58
317Nr 161/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny29.06.2020 - 10:05
317Nr 602 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez UWM w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1..."07.07.2020 - 17:14
318Nr 588 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Matematyka”05.07.2020 - 08:54
318Nr 96/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie ,,PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej’’.07.07.2020 - 01:09
318Nr 213/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 07.07.2020 - 00:41
319Nr 69/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Kształcenia i Studentów07.07.2020 - 19:02
319Konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Anatomii08.07.2020 - 02:14
320Nr 535 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”07.07.2020 - 15:29
320Nr 66/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany w Zasadach udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 33/201706.07.2020 - 18:57

Łącznie 26168706 odwiedzin dla wszystkich podstron.