Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
283Nr 22/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”12.12.2019 - 15:29
284Nr 448 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1...11.12.2019 - 17:36
284Nr 461 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym11.12.2019 - 15:03
285Nr 458 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechatronika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim12.12.2019 - 15:29
286Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych12.12.2019 - 22:02
288Nr 5/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zamówienia publiczne i podatki pośrednie”12.12.2019 - 09:59
288Nr 10/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”12.12.2019 - 11:08
289Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”11.12.2019 - 06:44
289Nr 40/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 12.12.2019 - 20:28
289Nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego12.12.2019 - 21:58
290Nr 19/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego12.12.2019 - 10:02
291Nr 141/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny literaturoznawsto na okres do 31 grudnia 2021 r. 12.12.2019 - 20:55
291Nr 166/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny12.12.2019 - 13:11
293Nr 34/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu12.12.2019 - 19:46
293Nr 50/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za odpłatne usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz...11.12.2019 - 23:18
294Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Diagnostyki Klinicznej11.12.2019 - 14:18
295Konkurs na stanowisko Studenta - Stypendysty w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydziału Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie12.12.2019 - 06:41
298Nr 4/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Administracja i zarządzanie w administracji”12.12.2019 - 15:28
298Nr 20/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego12.12.2019 - 20:08
298Nr 29/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Terapie biologiczne”12.12.2019 - 12:01
298Nr 87/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Ełku12.12.2019 - 14:58
299Nr 31/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.01.00-00-T143/18, pt. „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów”12.12.2019 - 17:58
299Nr 483 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym12.12.2019 - 12:09
299Nr 531 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad12.12.2019 - 18:12
301Nr 477 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim12.12.2019 - 11:42
301Nr 60/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dziekanów, prodziekanów i przewodniczących rad naukowych dyscyplin w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 12.12.2019 - 17:14
302Nr 482 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym12.12.2019 - 02:02
303Nr 26/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw12.12.2019 - 08:44
303Konkurs na stanowisko stypendysty w Instytucie Geodezji UWM w Olsztynie12.12.2019 - 19:53
304Nr 466 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących zadania inwestycyjnego obejmującego budowę i wyposażenie Kliniki Weterynaryjnej Zwierząt Towarzyszących Wydziału Medycyny Weterynaryjnej12.12.2019 - 14:34

Łącznie 23760954 odwiedzin dla wszystkich podstron.