Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5281Nr 68/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie praktyk studenckich 20.09.2019 - 17:19
5279Kolegium Wydawnicze19.09.2019 - 21:14
5277Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.20.09.2019 - 05:03
5270Regulamin Stron Serwisów Internetowych Jednostek Organizacyjnych21.09.2019 - 15:48
5265Nr 219 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych19.09.2019 - 23:05
5233 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)21.09.2019 - 09:57
5231Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201221.09.2019 - 04:55
5218Opłata rekrutacyjna21.09.2019 - 15:34
5202Regulamin stypendiów ze środków własnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.09.2019 - 21:15
5202Wybory Rektora19.09.2019 - 19:17
5182Zarządzenie Nr 3/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za opiekę nad pracą dyplomową magisterską, licencjacką, inżynierską w ro20.09.2019 - 21:44
5130Zarządzenie Nr 73/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.20.09.2019 - 05:31
5115Rada Archiwalna20.09.2019 - 22:43
5108Nr 872 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich21.09.2019 - 14:36
5097Dział BHP21.09.2019 - 01:35
5088Zarządzenie Nr 19/2009 Rektora z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych19.09.2019 - 15:39
5085Konkurs na stanowisko Starszego specjalisty administracyjnego w Zespole Kontroli Wewnętrznej20.09.2019 - 03:35
5074Rejestry - Dział Telekomunikacji19.09.2019 - 08:28
5070Decyzja Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach z20.09.2019 - 10:40
5060Nr 34/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie instrukcji obiegu dokumentów niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2019 - 16:17
5059Regulamin organizacyjny Studium Języków Obcych21.09.2019 - 00:24
5049Studencki Ruch Naukowy21.09.2019 - 14:14
5032Regulamin funkcjonowania Muzeum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.09.2019 - 23:36
5032 Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów20.09.2019 - 18:23
5022Decyzja Nr 10/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad rekrutacji i oceny pracowników nie bę19.09.2019 - 18:06
4983Władze Wydziału Sztuki21.09.2019 - 08:24
4968Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat21.09.2019 - 11:28
4965Nr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.09.2019 - 16:31
4955Nr 628 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego20.09.2019 - 23:22
4954Klub Sportowy AZS UWM20.09.2019 - 04:21

Łącznie 22867299 odwiedzin dla wszystkich podstron.