Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6824Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 28.01.2022 - 23:06
6820Rejestry - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu28.01.2022 - 08:13
6817Nr 132 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.27.01.2022 - 21:22
6782Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 28.01.2022 - 18:04
6778Godziny rektorskie29.01.2022 - 01:00
6748Rejestry - Wydział Nauk Medycznych27.01.2022 - 21:58
6746Rejestry - Wydział Medycyny Weterynaryjnej27.01.2022 - 19:36
6737Nr 724 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 28.01.2022 - 03:16
6714Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego29.01.2022 - 04:44
6704Nr 34/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie instrukcji obiegu dokumentów niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.01.2022 - 01:30
6676Władze Wydziału Sztuki29.01.2022 - 01:02
6670D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych29.01.2022 - 04:32
6662Oferta kształcenia w roku akademickim 2007/200829.01.2022 - 02:20
6655Rejestry - Wydział Nauk Technicznych29.01.2022 - 01:39
6645Kolegium Wydawnicze27.01.2022 - 07:50
6612 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu25.01.2022 - 20:16
6596Regulamin Stron Serwisów Internetowych Jednostek Organizacyjnych28.01.2022 - 10:39
6593Nr 219 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych27.01.2022 - 06:34
6586Wykłady otwarte25.01.2022 - 10:11
6560Wydziałowe Komisje ds. Przeglądu Warunków Pracy 27.01.2022 - 22:00
6525Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie28.01.2022 - 21:26
6518Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania28.01.2022 - 14:23
6502Regulamin organizacyjny Studium Języków Obcych28.01.2022 - 19:00
6486Nr 68/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie praktyk studenckich 29.01.2022 - 02:16
6475Opłata rekrutacyjna28.01.2022 - 21:16
6468Ramowa organizacja roku akademickiego27.01.2022 - 09:42
6452Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających28.01.2022 - 18:35
6451Finansowanie działalności statutowej23.01.2022 - 22:08
6435Oświadczenia do ewaluacji29.01.2022 - 04:52
6420Zarządzenie Nr 3/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za opiekę nad pracą dyplomową magisterską, licencjacką, inżynierską w ro29.01.2022 - 06:20

Łącznie 32175271 odwiedzin dla wszystkich podstron.