Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5103Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201225.06.2019 - 00:21
5098Kolegium Wydawnicze26.06.2019 - 05:42
5096Regulamin Stron Serwisów Internetowych Jednostek Organizacyjnych26.06.2019 - 05:54
5094Wybory Rektora26.06.2019 - 01:55
5086Nr 68/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie praktyk studenckich 26.06.2019 - 02:05
5085Jednostka Środowiskowa25.06.2019 - 02:07
5084Regulamin stypendiów ze środków własnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.06.2019 - 02:36
5080Nr 219 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych25.06.2019 - 15:46
5050Zarządzenie Nr 3/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za opiekę nad pracą dyplomową magisterską, licencjacką, inżynierską w ro26.06.2019 - 02:42
5022Zarządzenie Nr 73/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.24.06.2019 - 10:45
5011Nr 872 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich26.06.2019 - 01:06
4991Opłata rekrutacyjna25.06.2019 - 18:19
4968 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)26.06.2019 - 01:50
4956Zarządzenie Nr 19/2009 Rektora z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych26.06.2019 - 04:51
4952Studencki Ruch Naukowy25.06.2019 - 19:35
4950Dział BHP26.06.2019 - 02:40
4949Rejestry - Dział Telekomunikacji25.06.2019 - 19:32
4920Decyzja Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach z26.06.2019 - 04:23
4914Rada Archiwalna26.06.2019 - 06:58
4912Regulamin organizacyjny Studium Języków Obcych26.06.2019 - 03:01
4892Regulamin funkcjonowania Muzeum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.06.2019 - 05:34
4886Konkurs na stanowisko Starszego specjalisty administracyjnego w Zespole Kontroli Wewnętrznej26.06.2019 - 06:01
4881Decyzja Nr 10/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad rekrutacji i oceny pracowników nie bę26.06.2019 - 02:13
4875Nr 595 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie osobowej26.06.2019 - 05:40
4864Nr 34/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie instrukcji obiegu dokumentów niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.06.2019 - 19:45
4858Nr 628 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego25.06.2019 - 16:34
4853 Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów25.06.2019 - 16:40
4843Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat25.06.2019 - 00:28
4822Rejestry - Dział Obsługi Technicznej26.06.2019 - 03:18
4816Klub Sportowy AZS UWM26.06.2019 - 05:36

Łącznie 21921854 odwiedzin dla wszystkich podstron.