Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
537Nr 502 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Rachunkowość”25.01.2021 - 23:20
549Nr 501 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Ekonomia – rachunkowość budżetowa”25.01.2021 - 23:20
540Nr 500 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Audyt i kontrola wewnętrzna” 25.01.2021 - 23:19
572Nr 499 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie” 25.01.2021 - 23:19
537Nr 498 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane technologie informatyczne”25.01.2021 - 23:19
5335Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich25.01.2021 - 23:18
541Nr 497 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w praktyce”25.01.2021 - 23:18
597Nr 496 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” 25.01.2021 - 23:18
9954Rada Wydziału Teologii25.01.2021 - 23:18
734Nr 495 z dnia 24 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów25.01.2021 - 23:17
3211Rada Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2021 - 23:17
1028Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości25.01.2021 - 23:17
3106DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”25.01.2021 - 23:17
877Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii25.01.2021 - 23:17
787Nr 491 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kocibórz 8/3, Gmina Reszel wraz z pomieszczeniami pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem i własnością w gruncie25.01.2021 - 23:17
2115Decyzja Nr 45/2009 Rektora z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania Wyroku Sądu Okręgowego Sygn. akt IX Ca 661/0925.01.2021 - 23:16
640Nr 490 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Leginach, gm. Reszel25.01.2021 - 23:16
2505Nr 558 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu stanowiska starszego wykładowcy i zatrudnieniu na tym stanowisku na podstawie mianowania mgr Katarzyny SZEWCZYK25.01.2021 - 23:16
859Nr 41/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, w roku akademickim 2020/202125.01.2021 - 23:16
553Nr 489 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu kanonikowi Mirosławowi HULECKIEMU25.01.2021 - 23:16
598Nr 488 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu prałatowi kanonikowi dr. Andrzejowi LESIŃSKIEMU25.01.2021 - 23:16
1149Nr 487 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.01.2021 - 23:16
598Nr 486 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Ichtiologia i akwakultura” 25.01.2021 - 23:15
994Nr 485 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/202025.01.2021 - 23:15
2331Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych25.01.2021 - 23:15
877Nr 480 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika specjalna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim25.01.2021 - 23:15
5885Regulaminy studiów25.01.2021 - 23:14
711Nr 469 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Rektora do skorygowania podziału jednorazowych dodatków do wynagrodzeń z tytułu osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego przez Wydział Prawa i Administracji w latach 2017 i 201825.01.2021 - 23:13
37835Wydział Nauk Społecznych25.01.2021 - 23:13
1066Nr 468 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2021 - 23:12

Łącznie 28169399 odwiedzin dla wszystkich podstron.