Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2597Decyzja Nr 5 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie: powołania merytorycznego Zespołu do spraw Programu Rozwoju Uczelni. 22.11.2020 - 08:33
2612Decyzja Nr 5 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji.21.11.2020 - 22:59
3090Decyzja Nr 5 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.23.11.2020 - 11:20
2744Decyzja Nr 5/2009 Rektora z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Technicznych23.11.2020 - 11:27
1923Decyzja Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-2012 23.11.2020 - 17:12
2355Decyzja Nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu 23.11.2020 - 23:01
1808DECYZJA Nr 5/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2012 w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.11.2020 - 22:54
2424Decyzja Nr 50/2009 Rektora z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2009/201021.11.2020 - 22:57
1822Decyzja Nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności 23.11.2020 - 17:37
2259Decyzja Nr 50/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magis22.11.2020 - 20:45
1720Decyzja Nr 50/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 21.11.2020 - 22:53
1988Decyzja Nr 51/2009 Rektora z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany w składzie Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2009/2010 Decyzją Nr 47/2009 Rektora Uniwer23.11.2020 - 15:36
2042Decyzja Nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad rekrutacji i oceny pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-M23.11.2020 - 07:16
2349Decyzja Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizującyc23.11.2020 - 12:34
1555Decyzja Nr 51/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych21.11.2020 - 23:38
2568Decyzja Nr 52/2009 Rektora z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Przebudowa obiektu budowlanego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie na po22.11.2020 - 04:32
2987Decyzja Nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie jednorazowej wypłaty świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w postaci 24.11.2020 - 01:13
1773Decyzja Nr 52/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzycz22.11.2020 - 13:04
2056Decyzja Nr 52/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich23.11.2020 - 05:02
1386Decyzja Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza22.11.2020 - 08:53
2045Decyzja Nr 53/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.11.2020 - 00:42
1771Decyzja Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2010/2011 Decyzją Nr 38/2010 Rektora Un22.11.2020 - 06:35
1954Decyzja Nr 53/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 października 2012 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.11.2020 - 22:52
1894Decyzja Nr 54/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic21.11.2020 - 22:57
2559Decyzja Nr 54/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazu23.11.2020 - 05:52
2847Decyzja Nr 55/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w k21.11.2020 - 22:57
2702Decyzja Nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i22.11.2020 - 15:48
1990Decyzja Nr 56/2009 Rektora w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie powołania koordynatora Projektu POKL.09.04.00.28-020/09, pt. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego w województwie warmińsko-ma21.11.2020 - 22:57
2084Decyzja Nr 56/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu Rady Archiwalnej na kadencję 2012-201621.11.2020 - 22:52
2056Decyzja Nr 57/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie jednorazowej wypłaty świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w postaci 23.11.2020 - 19:16

Łącznie 27635882 odwiedzin dla wszystkich podstron.